Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Gerrit Voerman: 'Politieke partijen minder geporteerd van een al te onafhankelijk en kritisch bureau'

15 juni 2018
Prof. dr. Gerrit Voerman
Prof. dr. Gerrit Voerman

Toenemende partijdiscipline en lagere budgetten hollen de onafhankelijkheid en de eigenzinnigheid van de politieke wetenschappelijke bureaus uit. Dat gaat ten koste van het interne debat binnen politieke partijen en van de ideeënvorming in de politiek. Hoogleraar Gerrit Voerman van de Universiteit Groningen is één van de politicologen en (oud-)voorzitters van de wetenschappelijke bureaus die dit signaleren in de Volkskrant.

Zie ook: Wetenschappelijke bureaus van politieke partijen: van denktanks tot propagandamachines (de Volkskrant)


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws