Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Charlotte Pavillon over e-court: 'Consumenten staan voor een onmogelijke keuze'

17 januari 2018
Prof. mr. dr. Charlotte Pavillon
Prof. mr. dr. Charlotte Pavillon

Ondernemers hebben een private schaduwrechtbank opgezet die handelt in strijd met het EU-consumentenrecht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Toch dagen nu bijna alle zorgverzekeraars hun klanten bij betalingsproblemen voor deze ‘robotrechter’. ‘Het is gissen’, zegt hoogleraar consumentenrecht Charlotte Pavillon in De Groene Amsterdammer. ‘Zelfs ik, als gespecialiseerd jurist, zou niet weten hoe ik zou moeten kiezen.’

Lees ook in NRC: Zorgen om populaire digitale rechter


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws