Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Björn Hoops: 'Wijziging wetgeving over verjaringsverkrijging is overwegen waard om verlies van overheidsgrond te voorkomen'

27 november 2018
Mr. dr. Björn Hoops, LLM
Mr. dr. Björn Hoops, LLM

Mogelijk honderdduizenden huishoudens hebben illegaal grond van de gemeente in gebruik. Gemeenten die hun eigendom niet beschermen, raken grond definitief kwijt of er ontstaan hoog oplopende conflicten. Volgens Groningse onderzoekers is een wetswijziging nodig. Dat concludeert Björn Hoops, onderzoeker bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, in het rapport ‘Landjepik in Nederland’. Hoops onderzocht in vijf Nederlandse gemeenten het illegaal gebruik van gemeentegrond, zo schrijft Stadszaken.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws