Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Björn Hoops: 'Grond verkregen door verjaring niet standaard opgenomen in Kadaster'

30 november 2018
Mr. dr. Björn Hoops, LLM
Mr. dr. Björn Hoops, LLM

Er zijn in Nederland waarschijnlijk honderdduizenden situaties waarbij particulieren grond van de gemeente gebruiken zonder toestemming. Wanneer de gemeente hierover aan de bel trekt kunnen vervelende conflicten ontstaan. Onderzoeker Björn Hoops van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzocht hoe het staat met dit ongeoorloofd gebruik van gemeentegrond. Volgens Hoops is het vervelend dat grond die is verkregen door verjaring niet standaard in het Kadaster wordt opgenomen. 'Na een verjaringsverkrijging geven de openbare registers en de Basisregistratie Kadaster de juridische toestand van de grond niet meer goed weer', zo zegt hij op deWoonwijk.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws