Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Björn Hoops: 'Gemeentegroen, stoepen, woonerven, fietspaden en wegen op grote schaal bij particuliere tuinen getrokken'

30 november 2018
Mr. dr. Björn Hoops, LLM
Mr. dr. Björn Hoops, LLM

Waarschijnlijk honderdduizenden huishoudens in Nederland maken illegaal gebruik van gemeentegrond. Dat concludeert Björn Hoops, onderzoeker bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens hem is een wetswijziging nodig om het verlies van overheidsgrond en conflicten te voorkomen. 'Illegaal gebruik houdt in dat een burger gemeentegrond gebruikt zonder eigenaar te zijn en zonder met de gemeente afspraken hierover te hebben', zegt Hoops in de Eemskrant.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws