Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Leon Verstappen over Wet invoering beperkte gemeenschap van goederen

28 december 2017
Leon Verstappen

We staan vlak voor de inwerkingtreding op 1 januari 2018 van de Wet invoering beperkte gemeenschap van goederen. Voortaan vallen voorhuwelijks privévermogen, erfenissen en giften niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen als men zonder huwelijkse voorwaarden trouwt. Hoogleraar privaatrecht Leon Verstappen licht de nieuwe regels toe in Mr.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:01 augustus 2022 15:30

Meer nieuws