Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Michel Vols: 'Hoog tijd dat burgemeesters extra middel tegen overlast krijgen'

13 juli 2016
Michel Vols

Nederlandse gemeenten sorteren voor op de zogenoemde Aso-wet die pas na het zomerreces in de Tweede Kamer wordt behandeld. Een aantal gemeenten heeft op eigen houtje besloten dat de burgemeester de bevoegdheid krijgt zonder tussenkomst van een rechter overlastplegers een bindende 'gedragsaanwijzing' te geven. Volgens de Groningse hoogleraar openbare-orderecht Michel Vols is het hoog tijd dat de Nederlandse burgemeesters een extra middel in hun gereedschapskist krijgen. Lees het artikel in Trouw.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws