Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media

Jan Brouwer en Jon Schilder: 'Amsterdam gaat een stap te ver met verbod op nasissen'

06 december 2016

Hoe nobel het streven ook is, het Amsterdamse verbod op straatintimidatie is niet levensvatbaar, stellen twee hoogleraren rechten in Het Parool. 'De gemeente gaat hier niet over.' Jon Schilder is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de VU, Jan Brouwer is hoogleraar rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Openbare orde en Veiligheid. Zij maken gehakt van het verbod op straatintimidatie, waarover de gemeenteraad zich donderdag buigt.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 november 2023 13:20

Meer nieuws

 • 23 november 2023

  Invitation to join the 'Applied AI' community

  The remarkable progress in artificial intelligence (AI) is transcending boundaries and finding invaluable applications across diverse academic disciplines. Recognizing the transformative potential of AI, we are proud to introduce the new theme,...

 • 28 augustus 2023

  Liekuut | Herzie het rampen- en noodrecht ingrijpend vóór de volgende crisis

  Mr. Adriaan J. Wierenga bepleit een grondige herziening en versimpeling van het staatsnoodrecht vóórdat de volgende crisis zich aandient. Een goede wet kan levensreddend zijn.

 • 20 juni 2023

  Recht op een gezonde mond

  Dominique Mollet, promovendus Gezondheidsrecht, wil dat er door juridisch onderzoek meer aandacht komt voor mondgezondheid. Hiervoor werkt ze onder andere samen met de Aletta Jacobs School of Public Health.