Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Michel Vols: 'Tuigdorp is een oplossing die valse hoop wekt'

12 mei 2014

Een tuigdorp in Rotterdam moet dé plek worden om overlastgevende inwoners weg te bergen. Maar experts waarschuwen dat zulke 'asowoningen' geen oplossing bieden. Het levende bewijs: de familie Dimitrov in Amsterdam, die zelfs uit de asowoning gezet dreigt te worden. Michel Vols, specialist openbare orde en handhaving, heeft in het AD weinig woorden nodig om gehakt te maken van de plannen van de aantredende Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans.
Zie ook: Britse aanpak voor treitergezinnen in de stad (AT5), Hell: Amsterdam container town (NLTimes), Asocontainer niet de oplossing? (Tros Nieuwsshow).

Laatst gewijzigd:26 mei 2021 12:34

Meer nieuws