Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Calendar

VO-docentenmiddag 2024: Goed burgerschap vraagt om religieuze en levensbeschouwelijke geletterdheid

Wanneer:wo 02-10-2024 14:00 - 18:00
Waar:Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij (Oude Boteringestraat 38, Groningen)

Persoonsvorming, subjectificatie, socialisatie en kwalificatie: binnen en buiten het klaslokaal maken wij leerlingen wegwijs in de wereld van religies en levensbeschouwingen. Leerlingen onderzoeken bronnen, en door de dialoog kunnen leerlingen anders en genuanceerder tegen maatschappelijke en existentiële vraagstukken aan gaan kijken. Wat betekent dit voor de burgerschapsvorming van leerlingen?

Deze onderzoekende en dialogische houding vraagt om religieuze en levensbeschouwelijke geletterdheid. Wat bedoelen we hiermee, en hoe geeft dit leerlingen houvast bij de maatschappelijke vraagstukken? Op woensdagmiddag 2 oktober 2024 reflecteren we op onze rol als docent. Hoe kunnen wij maatschappelijke en existentiële vragen benaderen te midden van een veelvoud aan betekenisgevingen, ook wel de hermeneutische storm genoemd?

Dr. Kim Knibbe, universitair hoofddocent antropologie en sociologie van religie aan de RUG, trapt de middag af en zal vanuit haar eigen onderzoek ingaan op religieuze diversiteit als waarde in relatie tot respect voor seksuele- en genderdiversiteit.

Vervolgens zal Marcel Elsenaar, projectleider bij LERVO, nader ingaan op religieuze en levensbeschouwelijke geletterdheid te midden van de hermeneutische storm. Het LERVO heeft een landelijk, algemeen vormend kerncurriculum voor het vakgebied ontwikkeld, waarbij de vraag centraal staat welke basiskennis, vaardigheden en houding nodig zijn om als mens en burger te leven in een levensbeschouwelijke, pluriforme samenleving. In de perspectiefgerichte benadering wordt de leerling zelf als uitgangspunt genomen, en worden met behulp van deze perspectieven fenomenen en situaties onderzocht.

We nemen tot slot een kijkje in de keuken bij elkaar. Docenten verkennen thema’s zoals die reeds ontworpen zijn, en helpen elkaar verder met praktische suggesties.

We willen je daarom vragen om lesmateriaal mee te nemen dat aansluit bij het thema van deze middag. Op deze wijze kunnen we het thema ook praktisch vormgeven, en elkaar inspireren. En gaan we hopelijk met veel ideeën weer naar huis.

De inloop is vanaf 13.45 uur en de middag wordt om 17.00 uur afgesloten met een borrel, aangeboden door de Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij.

Programma

13.45 uur
Inloop met koffie en thee
14.00 uur
Welkom, opening en introductie van het thema. Door: Han Bakker en Dik Kootstra
14.15 uur
Uit het onderzoeksveld: Religieuze diversiteit in relatie tot respect voor seksuele- en genderdiversiteit. Door: dr. Kim Knibbe
14.45 uur
Religieuze en levensbeschouwelijke geletterdheid van leerlingen die opgroeien in een hermeneutische storm - de benadering van LERVO. Door: Marcel Elsenaar
15.15 uur
Pauze
15.30 uur
In gesprekstafels uitwisselen van praktijkervaringen - opdoen van ideeën
16.30 uur

Plenaire terugkoppeling, en de blik vooruit. Door: Han Bakker

  • Landelijke activiteiten LERVO, VDLG en VERUS
  • Regionale PLG-bijeenkomsten op 28 januari en 22 mei 2025
17.00 uur
Borrel
18.00 uur
Einde programma

In het kort

  • Voor: docenten godsdienst / religie / levensbeschouwing
  • Waar: Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij van de RUG (Oude Boteringestraat 38, Groningen)
  • Tijd: 14.00 - 18.00 uur
  • Kosten: aan deze middag zijn geen kosten verbonden
  • Vragen: Han Bakker (RUG-vakdidacticus): han.bakker@rug.nl; of Dik Kootstra (Faculteit RCS): d.kootstra@rug.nl
Prof. Hanneke Muthert afgelopen jaar in gesprek met een volle zaal docenten. Ben jij er dit jaar weer bij?
Prof. Hanneke Muthert afgelopen jaar in gesprek met een volle zaal docenten. Ben jij er dit jaar weer bij?