Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Calendar

Docentenmiddag: nieuwe uitdagingen in levensbeschouwelijk onderwijs

Wanneer:wo 04-10-2023 14:30 - 20:00
Waar:Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij van de Rijksuniversiteit Groningen (Oude Boteringestraat 38, Groningen)

‘’Waarom moeten we dit vak nog volgen? Wat is de relevantie van het vak anno 2023?’’

Als docent ben je elke dag bezig om je lesprogramma en de indrukken van jouw leerlingen in een snel veranderende wereld te verbinden. Vanuit jouw kennis en vaardigheden geef je samen met (vak)collega’s vorm aan goede levensbeschouwelijke vorming bij jou op school.

In ons vakgebied lijkt het soms echter alsof we ons voortdurend moeten verantwoorden: richting leerlingen, maar ook richting collega’s. Hoe kunnen wij ons hiertoe verhouden? Hoe ga jij hier als docent mee om? En wat doet dit met jouw zelfbeeld?

Op deze middag reflecteren we op onze rol als docent godsdienst/religie/levensbeschouwing in een snel veranderende wereld. Daarnaast staan we ook stil bij grotere ontwikkelingen die momenteel in ons vakgebied plaatsvinden. En hoe wij nieuwe kaders kunnen gebruiken om onze eigen koers te bepalen, aan de hand van good practices uit de praktijk.

We sluiten de middag af met een borrel en een buffet, aangeboden door de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij (voorheen Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Programma in het kort

14.15 - 14.30
Inloop met koffie en thee
14.30 - 14.35
Welkom en opening
14.35 - 15.15
Workshop: Zin in je werk?!
Door: prof. Hanneke Muthert
15.30 - 16.00
16.15 - 17.00
Werksessie: naar de praktijk van alledag
17.15 - 18.00
Plenaire terugkoppeling: hoe nu verder?
Door: Han Bakker
18.00 - 20.00
Borrel + buffet

Afzonderlijke programmaonderdelen

Workshop: Zin in je werk?!

Hanneke Muthert, hoogleraar godsdienstpsychologie aan de RUG

''Voor ons zelfbeeld en hoe wij onszelf ervaren wordt werk steeds belangrijker.'' Stel dat dit klopt: sta jij hier wel eens bij stil, en bespreek je dit ook met collega's? Hoe belangrijk is werk voor jou? Wat brengt het jou? Wat kost het je? En hoe is de balans, ook wanneer je vakgebied soms onder druk komt te staan?

Introductie op werksessies: Levensbeschouwelijk onderwijs en de perspectiefgerichte benadering

Marcel Elsenaar, projectleider expertisecentrum LERVO

Hoe helpen gemeenschappelijke kaders ons om de bedoelingen van levensbeschouwelijk onderwijs in de scholen helder te presenteren en goede keuzes te maken? Hoe kan de perspectiefgerichte benadering hier richting en focus in aanbrengen?

Werksessies

Keuze uit:
Praktijk 1 - Inspiratieboek Levensbeschouwing en Religie
Jan van Dijk, docent vo en hbo

Als een van de schrijvers van het Inspiratieboek geeft Jan ons een kijkje in de keuken van de ontwikkeling van dit boek. Hoe sluit dit boek aan op de perspectiefgerichte benadering? Wat kunnen we verwachten? En hoe kan er straks mee gewerkt worden in de les?

Praktijk 2 - De perspectieven in de huidige lespraktijk
Michaël Kruiper en Jorrit Haarman, vo-docenten

Docenten werken met een methode of maken eigen lesmateriaal. In hoeverre komen de perspectieven daarin naar voren? Met elkaar brainstormen we over hoe om te gaan met de perspectieven binnen het materiaal dat nu al gebruikt wordt.

Praktijk 3 - Perspectiefwisseling: vanuit de leerling gezien
Marcel Elsenaar, projectleider expertisecentrum LERVO

Leerlingen vormen zich een beeld van de wereld. School helpt hen om zicht te krijgen op de wereld en wijst ze op zaken die van belang zijn maar soms nog buiten hun blikveld liggen. Wat zien zij van levensbeschouwing en religie? Wat weten ze ‘van horen zeggen’? Hoe sluit de perspectiefgerichte benadering en de opbouw van je curriculum hierbij aan?

Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Han Bakker, vakdidacticus godsdienst & levensbeschouwing aan de RUG

Als docent levensbeschouwing/godsdienst/religie sta je vaak alleen of met een kleine sectie. We willen de mogelijkheid scheppen om met vakcollega’s ontwikkelingen in het vakgebied te bespreken, uit te proberen en te evalueren. Waar liggen jullie behoeften? In welke vakspecifieke en maatschappelijke thema’s zou jij je samen met collega’s verder willen verdiepen?

In het kort

Inspiratiemiddag voor: docenten godsdienst/religie/levensbeschouwing
Waar: Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij van de RUG (Oude Boteringestraat 38, Groningen)
Tijd: 14.30 - 20.00 uur
Kosten: aan deze middag zijn geen kosten verbonden
Vragen: Han Bakker: han.bakker rug.nl of Dik Kootstra: d.kootstra rug.nl