Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Calendar

Symposium: Een aardverschuiving in de geestelijke verzorging? Lopend onderzoek naar geestelijke verzorging dichtbij huis | Geannuleerd

Wanneer:vr 27-03-2020 10:00 - 18:00
Waar:Faculteit Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen
-

Due to the coronavirus this event has been cancelled!

Kosten: €30 (ter plekke te voldoen) master studenten GV: gratis. Opgave verplicht: mail naar d.de.jonge.4 student.rug.nl (Desi de Jonge) o.v.v. studiedag 27 maart

Er is veel beweging binnen het werkveld geestelijke verzorging. Aandacht voor zinvragen lijkt het tij mee te hebben. Juist dan verdient een goede onderbouwing van geestelijke verzorging en een verantwoording van de deels nieuwe financieringsstromen aandacht. Op verschillende manieren wordt dan ook onderzoek gedaan naar deze nieuwe aandachtsvelden binnen de geestelijke verzorging. Wij richten ons 27 maart specifiek op geestelijke verzorging dichtbij huis: in de palliatieve zorg, binnen de aardbevingsregio en aan de keukentafel/in de thuiszorg.

De onderzoeksinteresse van veel geestelijk verzorgers neemt toe. Steeds vaker participeren zij in onderzoek. Ook in opleidingen krijgen deze vaardigheden ruim aandacht. In de literatuur spreekt men echter van een kloof tussen wetenschap en praktijk. Hoe voer je onderzoek zo uit dat het goed aansluit bij bestaande praktijken? En hoe implementeer je onderzoeksbevindingen zo dat de praktijk er daadwerkelijk zijn voordeel mee doet? Spannende en belangrijke vragen waar we actief mee bezig gaan.

Verschillende jonge onderzoekers zullen hun onderzoek naar geestelijke verzorging dichtbij huis presenteren. Direct daarna wisselen we in subgroepen uit hoe dit onderzoek aansluit bij de praktijk.

Het symposium heeft daarmee een tweeledig doel: graag brengen we een ieder op de hoogte van lopende of net afgeronde projecten. Daarnaast wordt concrete input gevraagd vanuit de praktijk.

Doelgroep: geestelijk verzorgers geïnteresseerd in de nieuwe aandachtsvelden en/of bezig met onderzoek in hun eigen setting; stakeholders; promovendi; onderzoekers; masterstudenten. Accreditatie is aangevraagd voor twee dagdelen bij de SKGV.

Programma

Vanaf 9.15 inloop met koffie en thee

 • 10.00: Welkom en inleiding (Hanneke Muthert)
 • 10.15: 1) ONderzoek presentaties ronde I
  • Ploeg 1 (Selma Haverkate & Jenny Kloosterhuis)
  • Ploeg 2 (Anke Liefbroer)
  • Ploeg 3 (Annelieke Damen)
 • 11.30: 2) Input gevraagd! Respons ronde in drie subgroepen
 • 12.25: Pauze/lunch
 • 13.25: 3) Onderzoek presentaties ronde II
  • GV in aardbeving regio (Anieljah de Kraker)
  • Zingeving aan de Keukentafel (Vicky Hölsgens)
  • Zingeving in de thuiszorg (Marcel Wielhouwer)
 • 14.40: 4) Input gevraagd! Respons ronde in drie subgroepen
 • 15.30: Theetijd
 • 15.50: 5) Hoe sluiten de rollen van onderzoeker en geestelijke verzorger in de praktijk op elkaar aan? (Niels den Toom)
 • 16.10: 6) 'Zingeving en GV' (programma ZonMw) en GV in de zorgpraktijk (Margo van den Berg)
 • 16.25: Slot
 • 16.40: Borrel

Graag tot de 27e maart! Hanneke Muthert, Anja Visser, Sjaak Körver, Hetty Zock

Voor geïnteresseerde studenten is er om 18.00 een voorlichting over de Religion, Health and Wellbeing track binnen de eenjarige theologie master