Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Het gebruik van XR in het onderwijs in beeld

12 juli 2023

Onlangs bracht SURF een rapport uit over XR-toepassingen in het onderwijs in Nederland. Het gebruik van XR (eXtended Reality) in het onderwijs is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

De verschillende XR-technologieën zoals Augemented Reality (AR), Mixed Reality (MR) en Virtual Reality (VR) kunnen een hele goede manier zijn om bijzondere leerervaringen voor studenten te creëeren en toegang te geven tot omgevingen die in het echte leven moeilijk of niet toegankelijk zijn.

XR bij de RUG

De XR-uitgave van SURF besteedt ruime aandacht aan de XR-projecten bij de RUG die door het CIT worden uitgevoerd, zoals de Virtuele Kleuterklas. Studenten van de Academische Pabo kunnen hiermee verschillende strategieën uitproberen om orde te houden in de klas.
Ook aan bod komt PleitVRij, de app waarmee rechtenstudenten kunnen oefenen met pleiten in een virtuele rechtszaal.

Levensvatbaar

Teamlead Visualisatie van het CIT Gert-Jan Verheij komt aan het woord over de verschillende XR-projecten van het CIT. Zijn credo: "XR moet je alleen inzetten als je er iets mee kunt wat anders niet kan. Alleen dan is het levensvatbaar. Doe het niet omdat je XR alleen maar leuk en nieuw vindt"

Lees meer in de XR-uitgave van SURF

XR in het onderwijs
XR in het onderwijs
Laatst gewijzigd:17 juli 2023 13:21

Meer nieuws