Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Constructief gesprek RUG en DINGtiid over toekomst Fries aan de universiteit

28 november 2022

Bestuursvoorzitter Jouke de Vries en decaan van de Faculteit der Letteren Thony Visser hebben maandag gesproken met voorzitter Jan Koster en bestuurslid Alex Riemersma van DINGtiid, het adviesorgaan voor de Friese taal. Zij hebben overlegd over de toekomst van het Fries binnen de Rijksuniversiteit Groningen.

Tussenoplossing

Met het vertrek van de vorige hoogleraar ontstond er een vacature voor de functie van hoogleraar Fries. De sollicitatieprocedure leverde helaas geen geschikte kandidaten op. De RUG zoekt nu naar een tussenoplossing op het niveau van hoogleraar. Dat zal tijd vragen en naar verwachting zal er volgend jaar meer bekend zijn. Per 1 december zal Anne Merkuur als universitair docent Fries aan de slag gaan. Tevens gaat de RUG een postdoc aantrekken om onderzoek te doen naar de Friese taal en cultuur.

Onderzoek naar versterking

De RUG start een onderzoek hoe de onderlinge samenwerking tussen Fryske Akademy, NHL Stenden en RUG geïntensiveerd kan worden, om de positie van de Friese taal en cultuur te versterken. Jouke de Vries: “De RUG vindt het Fries belangrijk en zal blijven investeren in het Fries.”

Friese vlag

In de nacht van zondag op maandag hebben onbekenden de Friese vlag voor het Academiegebouw van de RUG halfstok gehangen. Helaas is het doek daarbij gescheurd waardoor de vlag niet weer naar de top kon worden gehesen. De Friese studentenvereniging Bernlef maakte een sympathiek gebaar door een Friese vlag ter beschikking te stellen, totdat er een nieuwe vlag kan worden opgehangen.

Laatst gewijzigd:28 november 2022 16:29

Meer nieuws

 • 31 januari 2023

  Grote Europese beurzen voor Ana Guerberof Arenas en Tina Kretschmer

  Ana Guerberof Arenas en Tina Kretschmer van de Rijksuniversiteit Groningen hebben beiden een ERC Consolidator Grant toegekend gekregen. De Europese Onderzoeksraad (ERC) kent deze persoonsgebonden beurzen ter waarde van €2 miljoen toe aan...

 • 23 januari 2023

  Terugkijken: An evening with ChatGPT

  Wat is ChatGPT precies, en hoe werkt het? Hoe zal het het onderwijs beïnvloeden? Hoe zal het de samenleving beïnvloeden? Wat zijn de volgende stappen? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens in An evening with ChatGPT op woensdag 18 januari,...

 • 13 januari 2023

  Kunnen we bij de RUG de code van effectief leren kraken?

  In deze maandelijkse blog over onderwijsvernieuwing vertellen docenten over hun innovatieve, creatieve en impactvolle onderwijs initiatieven. Deze maand: Audrey Rousse-Malpat, Universtair docent Taalverwerving bij de Faculteit Letteren over het...