Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nieuwbouwmonitor Geodienst ingezet voor uitzending Pointer

Bouw recreatiewoningen en hotels vlakbij beschermde natuurgebieden stijgt met 60 procent
14 oktober 2022

Het aantal hotels, recreatiewoningen, stacaravans en chalets direct grenzend aan stikstofgevoelige Natura2000-gebieden in Nederland is de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen. Ook in deze beschermde natuurgebieden zélf is een stijging te zien van nieuwgebouwde recreatie-objecten. Dit blijkt uit onderzoek van Pointer in samenwerking met de Geodienst van de Rijkuniversiteit Groningen (RUG). Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de Nieuwbouwmonitor, een online applicatie die op overzichtelijke wijze inzicht geeft in de gesteldheid van de totale totale nieuwbouw op nationale en gemeentelijke schaal. In samenwerking met RUG-hoogleraar Ecologie prof.dr. Han Olff heeft de Geodienst zorggedragen voor de analyse en duiding van de data van de Nieuwbouwmonitor.

Uit de cijfers van de nieuwbouwmonitor kwam naar voren dat de bouwdrift het sterkst is gestegen binnen een straal van 0 tot 1 kilometer vanaf Natura2000-gebieden. Het aantal bouwprojecten voor recreatie in deze zone steeg tussen 2017 en 2021 zelfs met 60 procent (926 bouwprojecten). In zones van 1-2 kilometer en 2-3 kilometer vanaf Natura2000-gebied is een verdrievoudiging van de bouwactiviteiten voor recreatie te zien. De bouwactiviteiten nemen vooral toe binnen en in een straal van 0-1 kilometer van Natura2000-gebied Veluwe, het grootste beschermde natuurgebied van Nederland.

Nieuwbouw binnen de natuurgebieden

Ook in de Natura2000-gebieden zelf worden steeds meer hotels en andere recreatieobjecten bijgebouwd. De afgelopen 5 jaar steeg de bouw van 7 naar 64 recreatie-objecten. Dat lijkt weinig, maar in Natura2000-gebied, natuurgebieden met het strengste beschermingsregime, mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gebouwd worden, wanneer er geen alternatieven zijn en er dwingende reden zijn van groot openbaar belang, zoals de aanleg van een snelweg.

Uitgangspunten onderzoek

Vanwege de vele verschillende vormen van recreatieve bebouwing ligt in dit onderzoek de focus op nieuwbouw met een logiesfunctie in de Basisegistratie Adressen en Gebouwen (BAG), dat wil zeggen bebouwing die in gebruik genomen is voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan personen. De analyse gaat uit van de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden zoals aangewezen in de PAS (Programma Aanpak Stikstof) van 2017.

Geodienst

De Geodienst is onderdeel van het domein Onderzoek van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen. Het domein ondersteunt onderzoekers van de universiteit met hoogwaardige ICT-voorzieningen en consultancy op het gebied van Data Science, Visualisatie, Geodiensten en High Performance Computing. Meer informatie over het domein Onderzoek is te vinden op de website.

TV-uitzending

De aflevering van Pointer over de toename van de bouw van recreatie-objecten in de buurt van Natura2000-gebieden is te zien op zondag 16 oktober a.s. om 22:10 uur op NPO2.

Laatst gewijzigd:14 oktober 2022 16:37

Meer nieuws

 • 29 november 2022

  Wetenschapswinkels: een brug tussen universiteit en samenleving

  Een wetenschapswinkel. Wat koop je daar? Een broodje kennis? Een wisdom-smoothie? Bacteriën op bestelling? Het aanbod van wetenschapswinkels is niet voor iedereen even duidelijk. Terwijl ze zo belangrijk zijn - voor samenleving, onderzoeker en...

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...