Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Het beleggingsbeleid van het GUF

08 september 2022

Een belangrijk deel van de inkomsten van het GUF komen uit de opbrengsten van haar beleggingsportefeuille. De samenstelling en de resultaten van de beleggingen worden gedetailleerd gerapporteerd in het jaarverslag van het GUF dat op haar website te vinden is. Onlangs kwam het GUF in het nieuws door een artikel in het Financieel Dagblad waarin gesteld werd dat het GUF belegd had in een 'exchange traded' fund (ETF) ter waarde van bijna €1 mln, waarin ook aandelen van producenten van fossiele brandstoffen, wapens, en tabak zaten.

Dat klinkt nogal ernstig, klopt dit?

Het is inderdaad waar dat het GUF op het einde van het verslagjaar 2021 een belegging had in een fonds dat op dat moment niet aan de door het GUF gestelde duurzaamheidscriteria voldeed. GUF belegt namelijk alleen in fondsen indien deze een duurzaamheid score hebben van tenminste 3 sterren volgens Morningstar. Het ging hier om een z.g. high dividend index fonds van Vanguard. Toen het GUF dit fonds aanschafte, had het een duurzaamheidsrating van 3 sterren volgens Morningstar en paste het fonds dus in het GUF-beleid. Na verloop van tijd zakte de score echter langzaam weg, waarna het GUF in Mei 2022 besloten heeft het fonds te vervangen door één met een duurzaamheidsrating van vijf sterren.

Hoe erg is het dan dat het GUF in een dergelijk fonds heeft belegd?

Het fonds waarin he GUF belegde was een high dividend fonds van Vanguard, een fonds zoals er zoveel zijn en waarin veel mensen beleggen. Het is een indexfonds dat niet actief gescreend wordt op duurzaamheid. Als je dit toch doet, dan blijkt ongeveer 15% belegd te zijn in aandelen die achteraf niet aan de hoge GUF-standaarden te voldoen, en dat betreft dan met vooral aandelen in oliemaatschappijen. De andere 85% waren en zijn wat het GUF betreft OK. Als je dit in het grotere geheel van de beleggingen van het GUF bekijkt, ging het naar schatting om 1,5% van de portefeuille. Overigens is het zo dat als je je portefeuille niet zorgvuldig screent op duurzaamheid (wat de meeste mensen doen) dan eindig je al gauw op een percentage van 15% in dit soort aandelen.

Moeten donateurs nu twijfelen aan de duurzaamheid van het beleggingsbeleid van het GUF?

We denken dat dit voorbeeld laat zien dat we het juist heel goed doen. We zijn transparant over wat we doen (zie onze, op onze website gepubliceerde jaarverslagen), we selecteren fondsen op basis van duurzaamheid, we volgen hun duurzaamheidsscore, en passen de portefeuille aan als dat nodig is. Dat melden we dan in ons jaarverslag. Wat anderen misschien wat 'slimmer' doen is dat ze de portefeuille aanpassen voordat deze in de jaarrekening wordt gepubliceerd. Dan lijkt het net alsof de portefeuille altijd aan de eisen heeft voldaan. Het GUF vindt echter transparantie belangrijker: ondernemingen en beleggingsfondsen kunnen nu eenmaal veranderen voor wat betreft hun inzet op het gebied van duurzaamheid. Dat kun je als belegger vaak alleen maar achteraf constateren. Wat van belang is dat je de portefeuille actief bewaakt op dit gebied.

Is de portefeuille van het GUF nu 100% duurzaam?

Helaas bestaat 100% duurzaamheid niet. Dat begint al met de vraag wat duurzaamheid is. Een bekend voorbeeld: voor de één is kernenergie een voorbeeld van een duurzame oplossing voor energieopwekking, terwijl het voor de ander een gruwel is. De organisaties die de duurzaamheidsratings maken verschillen onderling ook van mening over hoe duurzaamheid gemeten moet worden. Toch willen bij het GUF werken aan een duurzame wereld door middel van onze duurzame beleggingsportefeuille. Aardig is ook op te merken dat het GUF ook actief belegd in aandelen van regionale bedrijven om op deze wijze haar verbondenheid met de regio te tonen. Kortom, perfectie bestaat niet, maar we streven hier wel naar en duwen daarbij wel steeds in de goede richting.

Laatst gewijzigd:08 september 2022 20:47

Meer nieuws

 • 26 april 2023

  Koninklijke onderscheidingen voor RUG-medewerkers

  Op woensdag 26 april zijn op voordracht van de RUG twee wetenschappers koninklijk onderscheiden. Mevrouw prof.dr. K.U. Loos is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Uit handen van burgemeester K. Schuiling ontving zij de...

 • 26 april 2023

  Cisca Wijmenga in Raad van Toezicht Hanzehogeschool

  Cisca Wijmenga treedt per 1 september 2023 toe tot de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool.

 • 25 april 2023

  Reactie op kamerbrief internationalisering

  Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft kennisgenomen van de Kamerbrief internationalisering in het hoger onderwijs die Minister Dijkgraaf op vrijdag 21 april naar de Tweede Kamer stuurde.