Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Gezocht: deelnemers Eten voor de Wetenschap 2.0

23 augustus 2022

Voor 'Eten voor de Wetenschap 2.0' zoeken onderzoekers van de RUG (in samenwerking met Van Hall Larenstein, Certe, NewNexus en BytesNet) mensen die gedurende zes maanden hun voedingspatroon aan willen passen voor verbetering van hun algehele gezondheid. Hierbij wordt specifiek onderzocht welke aanpassingen het beste resultaat hebben, en of bepaalde eigenschappen van deelnemers een voorspellende waarde kunnen hebben op de effectiviteit van voedingsaanpassingen op gezondheidsverbetering.

Zelfverkozen aanpassingen in het voedingspatroon

In het eerste 'Eten voor de Wetenschap' onderzoek is aangetoond dat aanpassingen in voedingspatroon die deelnemers zelf hebben verkozen de algehele gezondheid kunnen verbeteren en zo mogelijk welvaartsziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten of depressie terug kunnen dringen. Het is echter   lastig om een nieuw voedingspatroon op de lange termijn vol te houden. Daarom kan persoonlijk advies over wat je moet eten helpen. Dit nieuwe onderzoek is een eerste stap om te identificeren wie dan welk advies zou moeten krijgen.

Omdat mensen met (licht) overgewicht een groter risico hebben op het ontwikkelen van welvaartsziekten dan mensen zonder overgewicht, wordt bij hen gemeten welke invloed een verandering van voedingspatroon kan hebben op de algemene gezondheid en of individuele eigenschappen hier een rol in spelen.

Deelnemers

Voor dit onderzoek zijn zoveel mogelijk deelnemers nodig. Iedereen boven de 18, met (licht) overgewicht (BMI>25), die zes maanden zijn voedingspatroon aanpast kan meedoen. Gedurende de zes maanden worden wekelijks vragenlijsten via een app ingevuld en er wordt drie maal op locatie in Groningen gemeten.

Informatieavond

Op 1 september wordt van 19:30 tot ±20:30 in de Geertsemazaal (Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen) een informatieavond gehouden voor geïnteresseerden over het doel van het onderzoek en de uitvoering ervan. Ook is er dan de gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via etenvoordewetenschap@rug.nl.

Lees ook het artikel over het eerdere onderzoek Eten voor de Wetenschap

Laatst gewijzigd:23 augustus 2022 09:56

Meer nieuws

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.