Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

350 jaar Groningens Ontzet ook bij RUG groots gevierd

30 augustus 2022

Afgelopen zaterdag vierde Groningen de 350e verjaardag van het Groningens Ontzet. Ook bij de RUG werd een aantal activiteiten georganiseerd. Zo was er een publiekssymposium, was het Academiegebouw opengesteld voor bezoek en waren alumni uitgenodigd voor een ‘terugkomdag,’ met onder andere een stadswandeling en een Groote Maaltijd op het Academieplein. Ook werden er in de Universiteitsbibliotheek grootformaat-reproducties van historische kaarten en documenten, evenals authentiek materiaal over het Groningens Ontzet tentoongesteld.

Dick Berlijn, Generaal buiten dienst en oud-Commandant der Strijdkrachten, hield de 28 Augustus Rede in de drukbezochte Aula van het Academiegebouw van de RUG. Daarnaast overhandigde tekenaar Frans Le Roux in het Academiegebouw zijn speciale Groningens Ontzet-puzzel aan stadshistoricus Beno Hofman. De puzzel kwam tot stand dankzij Lions Groote Griet en de I Shop van de RUG. De verkoop bracht maar liefst €20.000 op. Het gehele bedrag gaat naar Humanitas Stad voor de organisatie van de Kindervakantieweken voor kinderen uit minimagezinnen.

Alumni deden een ronde Groningen onder leiding van Beno Hofman in het teken van Groningens Ontzet. Later op de dag sloten zij op het Academieplein aan voor een Groote Maaltijd. Volgens traditie aten zij hier zuurkool met aardappelen en een gehaktbal.

Het publiekssymposium, waarop onder andere historici Joop Koopmans en Arjen Dijkstra spraken, werd ook goed bezocht. Voorzitter van het College van Bestuur van de RUG Jouke de Vries opende de lezingenreeks.

Johannes Epping, organisator van de RUG-activiteiten in het kader van 350 jaar Groningens Ontzet, kijkt positief terug: “De opkomst was fantastisch. Naast honderden afgenomen kaartjes kwamen ook vele anderen langs om ons Academiegebouw te bekijken, lezingen te horen of tentoonstellingen te bezoeken. We kijken er heel goed op terug.”

Een kleine sfeerimpressie in foto's en video:

Laatst gewijzigd:05 september 2022 11:39

Meer nieuws