Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Koester de duisternis

Europees geld voor nieuw meet-netwerk
04 juli 2022

Als “hoofd-aannemer” in een internationaal samenwerkingsverband heeft de Rijksuniversiteit Groningen bijna 300.000 Euro ontvangen vanuit het zogenoemde “Interreg North Sea Region” fonds van de Europese Unie. In het nieuwe onderzoeksprogramma wordt een meetnetwerk voor lichtvervuiling opgezet, worden verschillende meet-methoden getest en geanalyseerd, om te komen tot een manier om lichtvervuiling op een robuuste manier te kunnen meten. In het zogenoemde “Keep It Dark” programma wordt samengewerkt met de universiteiten van Oldenburg (Duitsland) en Aarhus (Denemarken).

Logisch vervolg

“In feite is deze grensoverschrijdende samenwerking een logisch vervolg van de Groningse inspanningen binnen het Donkerte van de Wadden programma van het Waddenfonds, en de samenwerking tussen de RUG en Staatsbosbeheer in Lauwersoog. Hierin proberen we de bewustwording rondom de problematiek van lichtvervuiling te vergroten en onze opgedane kennis rondom het Nederlandse meet-netwerk in te kunnen zetten voor deze Europese samenwerking.” aldus projectleider Dr. Reynier Peletier van het sterrenkundig instituut Kapteyn van de RUG.

Er is grote zorg over de toenemende lichtvervuiling in Europa, ook in de landen rondom de Noordzee c.q. Waddenzee. Een goed monitor systeem kan bijdragen tot reductie en bescherming van de natuur, bijvoorbeeld de relatie tussen routes van trekvogels en lichtvervuiling.

In het consortium brengt ieder zijn eigen ervaring in. De collega’s in Oldenburg hebben ervaring met een groot netwerk van meteorencamera’s, die je ook kunt gebruiken voor het vastleggen van lichtvervuiling. De collega’s in Aarhus richten zich op de feitelijke monitoring en bij de RUG ligt het accent op verwerking van de meetgegevens, gebruik van bestaande satellietmetingen en de relatie van deze metingen tot metingen vanaf de grond.

Interreg North Sea Region

Het nieuwe programma ondersteunt groene en duurzame initiatieven voor de Noordzee landen en is bedoeld om nieuwe ideeën te testen en te implementeren zoals in het beoogde meet-netwerk.

Laatst gewijzigd:04 juli 2022 11:33

Meer nieuws

 • 29 november 2022

  Wetenschapswinkels: een brug tussen universiteit en samenleving

  Een wetenschapswinkel. Wat koop je daar? Een broodje kennis? Een wisdom-smoothie? Bacteriën op bestelling? Het aanbod van wetenschapswinkels is niet voor iedereen even duidelijk. Terwijl ze zo belangrijk zijn - voor samenleving, onderzoeker en...

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...