Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Koester de duisternis

Europees geld voor nieuw meet-netwerk
04 juli 2022

Als “hoofd-aannemer” in een internationaal samenwerkingsverband heeft de Rijksuniversiteit Groningen bijna 300.000 Euro ontvangen vanuit het zogenoemde “Interreg North Sea Region” fonds van de Europese Unie. In het nieuwe onderzoeksprogramma wordt een meetnetwerk voor lichtvervuiling opgezet, worden verschillende meet-methoden getest en geanalyseerd, om te komen tot een manier om lichtvervuiling op een robuuste manier te kunnen meten. In het zogenoemde “Keep It Dark” programma wordt samengewerkt met de universiteiten van Oldenburg (Duitsland) en Aarhus (Denemarken).

Logisch vervolg

“In feite is deze grensoverschrijdende samenwerking een logisch vervolg van de Groningse inspanningen binnen het Donkerte van de Wadden programma van het Waddenfonds, en de samenwerking tussen de RUG en Staatsbosbeheer in Lauwersoog. Hierin proberen we de bewustwording rondom de problematiek van lichtvervuiling te vergroten en onze opgedane kennis rondom het Nederlandse meet-netwerk in te kunnen zetten voor deze Europese samenwerking.” aldus projectleider Dr. Reynier Peletier van het sterrenkundig instituut Kapteyn van de RUG.

Er is grote zorg over de toenemende lichtvervuiling in Europa, ook in de landen rondom de Noordzee c.q. Waddenzee. Een goed monitor systeem kan bijdragen tot reductie en bescherming van de natuur, bijvoorbeeld de relatie tussen routes van trekvogels en lichtvervuiling.

In het consortium brengt ieder zijn eigen ervaring in. De collega’s in Oldenburg hebben ervaring met een groot netwerk van meteorencamera’s, die je ook kunt gebruiken voor het vastleggen van lichtvervuiling. De collega’s in Aarhus richten zich op de feitelijke monitoring en bij de RUG ligt het accent op verwerking van de meetgegevens, gebruik van bestaande satellietmetingen en de relatie van deze metingen tot metingen vanaf de grond.

Interreg North Sea Region

Het nieuwe programma ondersteunt groene en duurzame initiatieven voor de Noordzee landen en is bedoeld om nieuwe ideeën te testen en te implementeren zoals in het beoogde meet-netwerk.

Laatst gewijzigd:04 juli 2022 11:33

Meer nieuws

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...