Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

124 miljoen voor eerste fase Circulaire Plastics NL

impuls voor ontwikkeling en opschaling van circulaire plastics
19 juli 2022

Het kabinet heeft de eerste fase van Circulaire Plastics NL definitief goedgekeurd en investeert 124 miljoen euro vanuit het Groeifonds. Met de uitvoering van Circulaire Plastics NL spannen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen zich in voor het halen van de circulariteitsdoelen om 50% van alle plastics te recyclen in 2030. Ook streven ze ernaar dat er minder plastics naar de afvalverbranding gaan.  De investering geeft een sterke impuls aan Noordelijke samenwerkingsverbanden zoals de Universiteit van het Noorden, waarin de RUG een belangrijke partner is.

Met Circulaire Plastics NL bestrijden de partijen klimaatverandering, vermindert het gebruik van fossiele grondstoffen en vermindert milieuvervuiling. Daarbij wordt het duurzaam verdienvermogen van Nederland versterkt.

Investering wordt verdubbeld

De investering van 124 miljoen euro is voor de programma’s die in 2023 en 2024 starten. Voor het gehele achtjarige programma is in totaal 220 miljoen euro door het kabinet gereserveerd. Dit bedrag wordt verdubbeld door industrie en andere stakeholders in de circulaire plasticsketen.

Consortium

Circulaire Plastics NL is een initiatief van het platform MaterialenNL ingediend bij het Nationaal Groeifonds door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met het Nationaal Platform Plastics Recycling (NPPR). Vanuit dit platform is er een consortium opgezet van meer dan 150 samenwerkende partijen bestaande uit universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen, midden- en kleinbedrijf, multinationals, start-ups en maatschappelijke organisaties.  

Betekenis voor Noord-Nederland

Verschillende van de samenwerkende partijen komen uit Noord-Nederland. Gecoördineerd door Chemport Europe/Het Schone Noorden hebben naast de Universiteit van het Noorden (o.a. Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool), NTCP (Heerenveen), Cure Technology (Emmen) en BioBTX (Groningen) een belangrijk aandeel in het programma.

De toekenning betekent dan ook een enorme steun voor de activiteiten rond circulaire kunststoffen in Noord-Nederland en geeft een sterke impuls aan de noordelijke samenwerking op dit gebied, gecoördineerd via de lijn groene chemie van de Greenwise campus. Met de toekenning kan weer een belangrijke stap worden gezet in het realiseren van een uniek, noordelijk ecosysteem op het gebied van circulaire kunststoffen.  

Programma’s en pijlers voor vernieuwing materialen en processen

Circulaire Plastics NL ontwikkelt verschillende programma’s en pijlers om materiaal- en procesinnovaties voor circulaire plastics te realiseren en daarmee toe te werken naar 100% circulariteit in 2050 (Grondstoffenakkoord) - en de economische kansen te grijpen. Niet alleen worden bijvoorbeeld huidige kringlopen gesloten, ook worden nieuwe materialen ontwikkeld, die lastig te recyclen materialen in de toekomst kunnen vervangen.

De programma’s en pijlers zijn:

 • Systeemintegratie van circulaire plastics
 • Ontwerp van circulaire plastics
 • Karakteriseren, sorteren en wassen
 • Industrialisatie van plastics recycling
 • Brightlands Circular Space
pijlers en programma's

Een beslissingsondersteuningsmodel

In het programma systeemintegratie van Circulaire Plastics NL wordt een beslissingsondersteuningsmodel ontworpen voor het modelleren van scenario’s. Maatschappelijke thema’s zoals life cycle assessment, kosten, business modellen, gedrag, microplastics, regelgeving en beleid, logistiek en recyclaat kwaliteit worden hierin opgenomen. Dit model geeft richting aan de circulaire plastictransitie en zorgt voor de juiste investeringen in innovatie binnen het groeifonds.

Ontwerp, karakteriseren, sorteren & wassen en recycling

De programmalijnen  ‘Ontwerp van circulaire plastics’, ‘karakteriseren, sorteren en wassen’, en ‘industrialisatie van plastics recycling’ zorgen voor technologische vernieuwing en opschaling waarin de knelpunten in de keten worden opgepakt.

Efficiënt en inclusief ecosysteem en kraamkamer

In de programmalijn Brightlands Circular Space wordt geïnvesteerd in een faciliteiten ter versnelling van de opschaling van design tot en met recycling. Samen vormen de programma’s het fundament voor een efficiënt en inclusief ecosysteem voor circulaire kunststoffen. Daarnaast is er een kraamkamer voor het ontwikkelen van innovatieve disruptieve technologie voor de volgende generatie van circulaire plastics.

Show cases

Binnen de pijlers is er veel aandacht voor ketensamenwerking. In het kader van deze samenwerking zijn tien showcases gedefinieerd die aandacht hebben voor een materiaal en/of toepassing. Aandachtspunten staan vermeld in de figuur en programma’s op dit gebied zullen geïntegreerd uitgezet worden.

detailoverzicht pijlers

David Pappie, directeur Topsectoren & Industriebeleid bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat:

“Het groeifonds investeert met dit voorstel in de benodigde innovatie en opschaling van circulaire plastics. Een geweldige kans voor Nederland om deze maatschappelijke uitdaging te verbinden aan de sterktes aan Nederlandse kennisinstellingen en in de chemische industrie. Ik kijk ernaar uit om samen met het consortium een circulair plastics ecosysteem in Nederland een flinke stap dichterbij te brengen.”

Laatst gewijzigd:11 oktober 2022 15:27

Meer nieuws

 • 10 juni 2024

  Om een wolkenkrabber heen zwermen

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: Een fotoverslag van het lustrum 2024

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!