Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Wetenschapswinkelproject wint prestigieuze Ben Feringaprijs

25 mei 2022
Vier studenten van de Faculteit der Letteren hebben met hun onderzoek naar cultuurparticipatie in gemeente Het Hogeland de Ben Feringa Impact Awards gewonnen. De jury was onder de indruk van de praktische impact van het project, waaronder de ‘mind shift’ die het onderzoek teweegbracht bij betrokken organisaties en het nieuw opgerichte ‘Cultural Youth Network’. . Met de prijs is een geldbedrag van €2500,- gemoeid.

Het internationale studenten team, bestaande uit Roos Gielen, Joren Arkes, Stefan Ivanov en Ydwer Hoekstra, deden uitgebreid onderzoek. Ze voerden een literatuurstudie uit, hielden een enquête onder jongeren, analyseerden beleidsdocumenten en hielden een focusgroepbijeenkomst. Daarbij keken ze naar de brede definitie van het begrip cultuur als uitgangspunt van het onderzoek en keken daarbij ook naar niet-traditionele vormen van cultuur, zoals social media.

Een van de adviezen van de studentengroep was om culturele ecosysteem te vereenvoudigen door jongerenorganisaties en culturele organisaties middels informele bijeenkomsten aan elkaar te verbinden. Wat ook de drempel voor cultuurparticipatie verlaagt, is een betere marketingstrategie gericht op jongeren. Culturele organisaties met een goed ingerichte website en een serieuze social media strategie, bereiken jongeren vaker. Neem de belevingswereld van de jongere serieus, was de overkoepelende conclusie.

Career minor

Het project van de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie werd uitgevoerd binnen de Career minor, een multidisciplinair vak waarin derdejaarsstudenten vanuit verschillende opleidingen samenwerken aan een project. De studenten wonnen met hun project al de facultaire voorrondes.

Laatst gewijzigd:15 juni 2022 20:52

Meer nieuws

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...

 • 20 december 2021

  Bevlogen bekeerling predikt duurzaam ondernemen

  Duurzame ondernemers de hand reiken, daar is het Gjalt de Jong om te doen. Hij ziet de universiteit als regisseur van vernieuwing. Een onafhankelijke scheidsrechter die de omslag naar een circulaire economie kan versnellen. Daartoe moest hij eerst...