Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Poolonderzoeker Loonen (RUG) vertrekt naar Spitsbergen in aanloop grote Nederlandse poolexpeditie

18 mei 2022
Maarten Loonen in het kantyoor van het Arctisch Centrum
Maarten Loonen in het kantyoor van het Arctisch Centrum

Poolonderzoeker Maarten Loonen vertrekt op 7 juni naar Spitsbergen, als voorbereiding op een bijzondere poolexpeditie op het eiland. De expeditie, onder de naam Netherlands Scientific Expedition Edgeøya Spitsbergen ( SEES .nl ), vindt plaats van 13 tot 22 juli. Vijftig onderzoekers van kennisinstellingen uit binnen- en buitenland brengen de gevolgen van klimaatverandering in kaart en vergelijken hun bevindingen met die van een grote expeditie in 2015. De expeditie staat onder leiding van onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Poolstation

Voor Loonen is een maandenlang verblijf op Spitsbergen inmiddels routine. De onderzoeker komt er al decennia in de zomer, en beheert er het Nederlands Poolstation op Ny-Ålesund. Hij heeft zodoende de gevolgen van klimaatverandering voor zijn ogen zien voltrekken. Om deze gevolgen beter in beeld te krijgen heeft Loonen met collega’s van het Arctisch Centrum van de RUG de SEES-poolexpeditie op touw gezet. Hij vertrekt al op 7 juni naar Spitsbergen om zijn regulier onderzoek aldaar te doen en de expeditie verder voor te bereiden. Loonen is tot zijn vertrek uit Nederland beschikbaar om meer over de expeditie te vertellen.

Grote Nederlandse poolexpeditie

Voor de tweede keer in zeven jaar gaan 50 wetenschappers van uiteenlopende wetenschappelijke disciplines, samen met beleidsmakers, pers en andere geïnteresseerden, naar Oost-Spitsbergen. Ook dichter/acteur Ramsey Nasr is evenals zeven jaar terug van de partij, om op zijn eigen wijze verslag te doen van de expeditie. Tussen 13 en 22 juli vaart de groep met de MV Ortelius naar het eiland Edgeøya, aan de extra koude oostkant van Spitsbergen. Het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen is initiatiefnemer van de expeditie, die door het Nederlands Polair Programma van NWO, het Interdepartementaal Polair Overleg en Oceanwide Expeditions wordt gesteund.

Doel van de SEES-expeditie

In de poolgebieden verloopt de opwarming van de aarde tot vier keer zo snel als elders. Daarom gaat deze expeditie naar Spitsbergen de veranderingen in kaart brengen, in een gebied dat niet door de mens is aangetast. Door data ter plekke te verzamelen, die te vergelijken met de data van de expeditie van 2015 en door diverse belangengroepen bij elkaar te brengen, kunnen onderzoekers de veranderingen in het gebied beter begrijpen en het belang van het poolonderzoek onder de aandacht brengen.  

Laatst gewijzigd:18 mei 2022 16:15

Meer nieuws