Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Gjalt de Jong ondertekent Green Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs’

23 mei 2022

Hoogleraar Gjalt de Jong ondertekende onlangs namens de RUG de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Jong, hoogleraar Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie, hoopt met zijn onderzoek en onderwijs bij te dragen aan de realisatie van een circulaire economie. De Green Deal is een samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen die streven naar het vergroten van kennis over natuurinclusieve landbouw.

Meer informatie

Foto’s: Michiel Elands

gjalt
gjalt
Laatst gewijzigd:24 mei 2022 11:25

Meer nieuws

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...

 • 20 december 2021

  Bevlogen bekeerling predikt duurzaam ondernemen

  Duurzame ondernemers de hand reiken, daar is het Gjalt de Jong om te doen. Hij ziet de universiteit als regisseur van vernieuwing. Een onafhankelijke scheidsrechter die de omslag naar een circulaire economie kan versnellen. Daartoe moest hij eerst...