Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Het klooster Yesse: twee tentoonstellingen

Universiteitsbibliotheek Binnenstad, vrijdag 15 april t/m zondag 20 juni 2022
12 april 2022
Buurtschap Essen, bij Haren
Buurtschap Essen, bij Haren

In twee tentoonstellingen besteedt de Universiteitsbibliotheek Groningen aandacht aan voormalig klooster Yesse in Haren: een fysieke expositie in het UB-gebouw en een online expositie. Beide tentoonstellingen maken deel uit van het driedaagse evenement Van Yesse naar Sint Jan, middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster, in Essen/Haren en Groningen, donderdag-zaterdag 28-30 april 2022. Op het programma van dit evenement staan verder een processie van Yesse naar de Martinikerk, lezingen, een film, een catalogus- en boekpresentatie, een expositie in de Martinikerk en de uitvoering van de Caesarius-cantate en andere muziekstukken.

De ontdekking van klooster Yesse (15 april - 15 mei 2022)

In de Universiteitsbibliotheek is uit eigen collectie een prachtige selectie boeken, brochures en kaarten te zien over het verdwenen vrouwenklooster Yesse, dat bijna vierhonderd jaar lang tussen Groningen en Haren lag. De boeken getuigen ervan hoe de geschiedenis van het klooster geleidelijk aan onthuld werd, en nog steeds wordt. In de tentoonstelling is, behalve voor Yesse, ook aandacht voor het cisterciënzer Sint-Bernardusklooster in Aduard, de Martinikerk in Groningen, kloostergebouwen, kloosterlingen en hun dagelijkse bezigheden, heiligen en wonderen, bedevaarten en pelgrimages en het, wandelend of fietsend, zelf ontdekken van kloosters.

Kaart met aanduiding van Essen
Kaart met aanduiding van Essen

Yesse en de sporen van een rijk verleden

Op de website van de Universiteitsbibliotheek is een uitgebreide digitale tentoonstelling over klooster Yesse te zien: Yesse en de sporen van een rijk verleden. Hierin wordt aan de hand van zeldzame handschriften en gedrukte boeken uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek de betekenis zichtbaar gemaakt die Yesse had binnen de hoogontwikkelde Middeleeuwse kloostercultuur in noordelijk Nederland.

Laatst gewijzigd:06 januari 2023 16:06

Meer nieuws