Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Zes masterclasses Groninger aardbevingen in Groningen nu voor iedereen te zien

Prof M.A. Rien Herber, prof mr. dr. Herman Bröring, prof dr. Frank Vanclay, prof dr. Christian Zuidema, dr. Melanie Bakema en prof dr. Harry Garretsen delen hun kennis over Groninger aardbevingen nu online
24 maart 2022
Zes masterclasses over de aardbevingsproblematiek in Groningen zijn nu toegankelijk voor iedereen. Ze zijn gemaakt door Sustainable Society en Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen.
In de masterclasses leggen experts van de Rijksuniversiteit Groningen de achtergronden van de aardbevingen helder uit. Onze masterclasses zijn een must voor iedereen die zich met de gevolgen van de aardbevingen bezighoudt, professioneel of als betrokkene.

U vindt deze masterclasses hier op de website van Sustainable Society

De aardbevingsproblematiek in Groningen duurt al lang, maar de groep mensen die zich er mee bezig houdt wisselt snel. Daardoor is er een voortdurende behoefte aan kennisoverdracht om kennis over de Groninger aardbevingen te delen met nieuwe mensen.

Openbaar

We maken de kennis van de Rijksuniversiteit over de Groninger aardbevingen nu voor iedereen toegankelijk met deze serie masterclasses. Hierin worden alle kanten van de Groninger problematiek door experts belicht in duidelijke online presentaties. Aan de orde komen de geologische oorzaken en de bouwkundige gevolgen, maar ook de institutionele afwikkeling, de gezondheid van de bewoners en de economische effecten.

De masterclasses zijn in 2021 ontwikkeld door Sustainable Society (RUG) in samenwerking met Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Deze organisaties willen alle bestaande kennis vastleggen en toegankelijker maken voor geïnteresseerden en betrokkenen, ook buiten de regio.

Doel

Met de masterclasses willen wij geïnteresseerden verdiepende inzichten bieden in de oorzaken en sociaal-maatschappelijke gevolgen van de aardbevingsproblematiek. Een integraal begrip van de oorzaken, en de verschillende ‘sociaal-maatschappelijke’ gevolgen zijn van groot belang voor een goede omgang met de problematiek.

Hoe zijn de masterclasses tot stand gekomen?

Sustainable Society werd in 2021 door de Nationaal Coördinator Groningen gevraagd om een op maat gemaakte versie te maken van de bestaande reeks Masterclasses ‘Aardbevingen en gaswinning in Groningen: een sociaal-maatschappelijk perspectief’. Dat is gebeurd. Nadrukkelijk willen wij er wel op wijzen, dat de Nationaal Coördinator geen enkele invloed heeft gehad op de inhoud van de Masterclasses, en er ook niet voor verantwoordelijk kan worden gehouden.

Overzicht over de inhoud van de masterclasses

1. Prof M.A. Rien Herber - Over de oorsprong en de geologische samenstelling van het Groningen gasveld. Het effect van gasproductie op het gedrag van het gasveld, met name de optredende bodemdaling en seismiciteit.

2. Prof mr. dr. Herman Bröring - de juridische kant van de mijnbouwschadeproblematiek. Dit onderwerp omvat vijf dossiers: de omvang van de gaswinning, afhandeling schade, versterking gebouwen, regioperspectief en de ‘governance’ van het geheel.

3. Prof dr. Frank Vanclay - Social impacts of extractive industries.

4. Prof dr. Christian Zuidema - Energietransitie in Groningen: probleem of kans?

5. dr. Melanie Bakema – De effecten van bestuurssystemen op weerbaarheid en herstelprocessen van rampen. Drie aardbevingsrampen vergeleken: Christchurch (Nieuw Zeeland), Chiloé (Chili), en de aardbevingen in Groningen.

6. Prof dr. Harry Garretsen - Gaswinning en Aardbevingen: De Impact op de Groningse Huizenprijzen.

Laatst gewijzigd:26 april 2022 10:21

Meer nieuws

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...