Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Preventie Overleg Groningen officieel van start

02 maart 2022

Het Preventie Overleg Groningen (POG) organiseert op 3 maart (15.00 - 16.15 uur) een feestelijke online lancering van haar samenwerking. Samen staan we stil bij het gezamenlijke doel: Meer gezonde jaren voor Groningers. Groninger gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen, provincie, maatschappelijke organisaties en bewonersorganisaties werken samen binnen het Preventie Overleg Groningen. Een uniek concept. Nergens in Nederland werken zoveel partijen zo samen aan preventie.

Ontstaan van het POG

Het POG is in 2019 ontstaan uit het Public Health kernoverleg van RUG, UMCG en Hanzehogeschool Groningen. De Aletta Jacobs School of Public Health speelde een leidende rol bij het verbreden van het netwerk in de regio, bij het opstellen van een gezamenlijke visie op preventie en bij het vinden van financiering. In de komende drie jaar gaan onderzoekers in gesprek met de regio op zes inhoudelijke thema's van het POG. Het doel van deze gesprekken is om de wisselwerking tussen kennis, beleid en praktijk te stimuleren en daarmee de effectiviteit van preventiebeleid te verhogen. Onderzoekers vanuit de RUG en UMCG zijn: Susanne Tauber, Nynke Smidt, Oskar Roemeling, Adrie Bouma, Frederike Jörg, Danielle Jansen, Richard Jong-a-Pin, Esther Hartman, Martijn Keizer, Erik Buskens.

Waarom preventie?

Gezonde Groningers zijn gelukkiger. Ze leven langer, participeren meer in de maatschappij, zijn langer gezond en maken minder gebruik van de zorgvoorzieningen. En als het toch nodig is, herstellen ze sneller en beter. Door in te zetten op preventie kunnen we voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Groningers zijn ongezonder dan andere Nederlanders. Daar iets aan veranderen is sneller gezegd dan gedaan. De onderliggende oorzaken zijn complex en divers. Verleidingen tot ongezonde keuzes zijn talrijk. De toegang tot gezonde opties zijn lang niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend.

Samenwerken aan 1 doel

De partijen uit het POG voelen een sterke gezamenlijke verantwoordelijkheid om het verschil te maken. Alleen samen kunnen we echt iets veranderen. Alleen samen kunnen we echt impact hebben op het dagelijks leven van mensen en echt van invloed zijn op de gezondheid van Groningers. De organisaties in het POG werken binnen verschillende thema’s samen aan de gezondheid van Groningers. We hebben innovatie hoog in het vaandel staan. We zoeken financiering, gebruiken burgerkracht en werken vanuit een simpel principe: doen wat bewezen heeft dat werkt. Maar het belangrijkste is dat we samen staan. Samen voor gezonde Groningers. Samen voor meer gezonde jaren.

Laatst gewijzigd:02 maart 2022 09:23

Meer nieuws

 • 26 april 2023

  Koninklijke onderscheidingen voor RUG-medewerkers

  Op woensdag 26 april zijn op voordracht van de RUG twee wetenschappers koninklijk onderscheiden. Mevrouw prof.dr. K.U. Loos is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Uit handen van burgemeester K. Schuiling ontving zij de...

 • 26 april 2023

  Cisca Wijmenga in Raad van Toezicht Hanzehogeschool

  Cisca Wijmenga treedt per 1 september 2023 toe tot de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool.

 • 25 april 2023

  Reactie op kamerbrief internationalisering

  Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft kennisgenomen van de Kamerbrief internationalisering in het hoger onderwijs die Minister Dijkgraaf op vrijdag 21 april naar de Tweede Kamer stuurde.