Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Expositie Heymansgebouw: Stigma & Psychiatrie

22 maart 2022

Op dinsdag 22 maart om 3 uur is het zover. Dan vindt de feestelijke opening plaats van een bijzondere expositie: “Stigma & Psychiatrie”, kort ingeleid door Lisette van der Meer, universitair docent bij klinische en ontwikkelingsneuropsychologie. In de centrale hal van het Heymansgebouw, zijn gedurende een half jaar werken te bewonderen van cliënten van Lentis en TBS-patiënten van de Van Mesdagkliniek. Op deze kunstwerken zie je hoe zij stigma ervaren.

Mensen met een psychiatrische aandoening hebben vaak te maken met vooroordelen en stereotypen. Bijvoorbeeld dat GGZ-cliënten niet (meer) kunnen werken en leren. Of dat TBS-patiënten altijd gevaarlijk blijven en dat er geen herstel mogelijk is. Daardoor voelen ze zich gediscrimineerd en buitengesloten door de maatschappij, waardoor ze de hoop verliezen om op een zinvolle manier deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Zo ontstaat een kloof tussen mensen met een psychische kwetsbaarheid en de maatschappij.

Graag willen we als faculteit meewerken aan het dichten van de kloof. Immers, op onze faculteit lopen de behandelaren van morgen; studenten met interesse voor menselijk gedrag en alle problemen, uitdagingen en kansen die daar bij horen. Zo vormt de expositie een startschot voor het aangaan van het gesprek en uiteindelijk voor het verminderen van stigma op psychiatrische aandoeningen.

De expositie is een samenwerking tussen de van Mesdagkliniek in Groningen, Lentis Zuidlaren en de vakgroep Klinische & Ontwikkelingsneuropsychologie van de faculteit GMW.

Opmerkingen of vragen over dit stuk? Neem contact op met de afdeling Communicatie, Marketing en Voorlichting van GMW.

Laatst gewijzigd:22 maart 2022 10:54

Meer nieuws