Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Twee RUG-onderzoekers benoemd bij Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

15 februari 2022
Prof. dr. Lude Franke
Prof. dr. Lude Franke

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) heeft dit jaar Lude Franke benoemd als nieuw lid. Nancy Kamp-Roelands is benoemd als directeur.

Prof. dr. Lude Franke is hoogleraar genetica en bio-informatica aan UMCG/RUG. Als hoogleraar op de afdeling Genetica in het Universitair Medisch Centrum Groningen houdt hij zich bezig met het begrijpen van ziektes via genetica. Franke en zijn team sporen genetische risicofactoren op, de plek in het DNA die ziektes veroorzaakt en vergroot. Hiermee willen ze beter leren begrijpen hoe ziektes ontstaan. Door genen te bestuderen proberen ze inzicht te krijgen in welke biologische processen ontregeld raken bij mensen die een bepaalde ziekte hebben. Met als uiteindelijk doel om tot een medicijn te komen dat gericht is op het herstellen van die verstoorde processen.

Prof. dr. Nancy Kamp-Roelands
Prof. dr. Nancy Kamp-Roelands

Prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA is bijzonder hoogleraar niet-financiële informatie, integrale verslaggeving en assurance aan de RUG. Zij houdt zich bezig met onderzoek en (master)onderwijs op het gebied van transparantie over duurzaamheid in jaarverslagen.

De NBA-gecertificeerde registeraccountant Kamp-Roelands is gespecialiseerd in integrale verslaggeving, verslaggeving op het gebied van duurzaamheid en de bijbehorende assurance, en heeft ervaring met zowel grote multinationals en (inter)nationale standaardiseringsprocessen als onderwijs en onderzoek.

De KHMW, het oudste 'Geleerde Genootschap' in Nederland, werd opgericht in 1752, De KHMW houdt zich sinds de oprichting bezig met het bevorderen van wetenschap en wil een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. De KHMW kent een tweeledige structuur: enerzijds vertegenwoordigers van de samenleving die in de wetenschap geïnteresseerd zijn (directeuren genoemd, nu ruim 400) en anderzijds een groep van wetenschappers (leden genoemd, nu ruim 500 hoogleraren), die verantwoordelijk zijn voor de wetenschappelijke activiteiten van de Maatschappij.

Laatst gewijzigd:15 februari 2022 16:14

Meer nieuws