Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Twee GMW voorstellen krijgen een Promotiebeurs voor leraren van NWO.

08 februari 2022

Twee GMW voorstellen krijgen een Promotiebeurs voor leraren van NWO. Deze beurs stelt leraren inhet voortgezet of hoger onderwijs in staat om naast hun werk promotieonderzoek te doen. De twee voorstellen die gehonoreerd zijn, zijn van Willeke Norber die onderzoek gaat doen naar de ervaringen van leerlingen in het VSO en van Bertjaap van der Ploeg die gaat kijken hoe kinderen van 10-12 kunnen leren hoe ze zich verplaatsen in een historisch perspectief.

Ervaringen van leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Willeke Norder is leerkracht Voortgezet Speciaal Onderwijs bij RENN4. Ze gaat zich richten op de vraag wat leerlingen in het VSO van hun onderwijs vinden. Door middel van interviews gaat zij onderzoeken hoe leerlingen motivatie, welzijn en de psychologische basisbehoeften competentie, autonomie en verbondenheid ervaren binnen hun onderwijs. Ze richt zich daarbij in eerste instantie vooral op de leerlingen zelf. ‘Er wordt zo veel over deze groep gesproken, ik wil nu vooral met ze praten,’ geeft Willeke aan.

In het laatste deel van het onderzoek bespreekt ze de behoeften en ervaringen met docenten en onderwijsondersteunend personeel om zo te kijken wat er ​herkend wordt en wat er anders kan. De uitkomsten van het onderzoek zijn ook binnen het reguliere onderwijs nuttig omdat ze kunnen voorkomen dat leerlingen uitstromen naar het speciaal onderwijs, volgens Willeke. ‘Het zou prachtig zijn wanneer we deze leerlingen in het reguliere onderwijs kunnen ondersteunen, voordat ze “eruit klappen”,’ voegt ze toe.

Hoe kun je leerlingen basisschoolleerlingen leren een historisch perspectief aan te nemen?

Bertjaap van der Ploeg is docent bij de opleiding Leraar Basisonderwijs bij Hogeschool KPZ. In zijn onderzoek verkent hij hoe kinderen van 10-12 leren hoe ze zich kunnen verplaatsen in een historisch perspectief. Wanneer leerlingen zich verplaatsen in een historisch perspectief proberen leerlingen zich in te leven in een historisch persoon en proberen ze te begrijpen waarom die bepaalde keuzes maakte. Leerlingen leren hierdoor ook na te denken en te reflecteren op hun eigen perspectief. ‘We merken dat, wanneer je het innemen van historisch perspectief oefent met leerlingen, ze gevoeliger worden voor het begrijpen van andere mensen,’ legt Bertjaap uit. ‘En dat is een vaardigheid die je in onze samenleving heel erg nodig hebt, het is eigenlijk onderdeel van burgerschap.’

Binnen het geschiedenisonderwijs op de middelbare school wordt er al veel aandacht besteed aan het innemenvan een historisch perspectief. Echter, er is nog niet veel onderzoek gedaan naar hoe basisschoolleerlingen deze vaardigheid kunnen aanleren. Bertjaap zal eerst bestuderen hoe veelgebruikte geschiedenismethodes historisch perspectief aanleren. Daarna zal hij leerkrachten en leerlingen interviewen en observeren. Als laatste hoopt hij een didactische interventie te kunnen ontwerpen waarmee deze vaardigheid goed aangeleerd kan worden.

Opmerkingen of vragen over dit stuk? Neem contactop met de afdeling Communicatie, Marketing en Voorlichting van GMW.

Laatst gewijzigd:20 juni 2022 11:14

Meer nieuws