Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Bachelor Filosofie Groningen: Topopleiding

16 november 2021
Bachelor Filosofie RUG: Topopleiding Keuzegids 2022

Onze bacheloropleiding Filosofie heeft opnieuw het label Topopleiding gekregen.

Dat staat in de onlangs gepubliceerde Keuzegids Universiteiten 2022. Op de categorieen: Inhoud, Docenten, Toetsing en Sfeer behaalde onze bacheloropleiding de score ++ (ruim boven het gemiddelde). Dat betekent dat onze studenten in de Nationale Studenten Enquete hebben aangegeven zeer tevreden te zijn over deze aspecten van de opleiding.

Met afstand de beste

De totaalscore voor de Groningse bacheloropleiding Filosofie is dit jaar 83. De eerstvolgende op de ranglijst zijn de bacheloropleidingen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en die van de Tilburg Universiteit, die op een gedeelde tweede plaats staan met 74 punten.

Over de Keuzegids

De oordelen zijn gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE 2021 is afgenomen met een compleet herziene vragenlijst, waardoor wij dit jaar nieuwe thema’s hebben samengesteld voor de studentenoordelen. De oordelen van dit jaar kunnen daarom niet een-op-een vergeleken worden met de oordelen van voorgaande jaren.

De Keuzegids Universiteiten 2022 kent het label Topopleiding toe aan bacheloropleidingen die in de beoordeling een totaalscore van 75 punten (van de 100) of meer halen.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Wijsbegeerte.

Laatst gewijzigd:16 november 2021 13:47

Meer nieuws