Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

RUG nomineert Success for All voor de Klokhuis wetenschapsprijs

21 September 2021

Taal heb je veel nodig, het is vervelend als je niet goed kunt lezen en schrijven. Toch zijn er in Nederland veel kinderen met een taalachterstand. Success for All is een taal- leesprogramma uit Amerika dat daar heel goed werkt. Dit programma is inmiddels vertaald naar de Nederlandse context en wordt op verschillende scholen gebruikt. Het bijzondere is dat kinderen taal niet leren uit taalboeken maar vanuit echte leesboeken. In de klas wordt veel samengewerkt door samen actief aan de slag te gaan met de verhalen en ook zijn er materialen voor thuis. Bovendien worden kinderen die achterblijven snel geholpen door middel van tutoring.

Bij het GION wordt het Success for All-programma verder ontwikkeld en onderzocht, onder projectleiding van dr. Marijke Mullender-Wijnsma. De RUG heeft Success for All breed onder de aandacht gebracht, door het project te nomineren voor de landelijke Klokhuis wetenschapsprijs. Deze prijs is bedoeld om een jong en breed publiek bekend te maken met wetenschappelijk onderzoek. Over het winnende onderzoek wordt een Klokhuis Wetenschapsspecial gemaakt. De uitreiking van de prijs is op 10 november 2021 in Nijmegen tijdens het InScience International Science Film Festival.

Last modified:21 September 2021 10.30 a.m.
printView this page in: Nederlands

More news