Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Beste sportresultaten rond de late middag

06 augustus 2021

Belangrijke sportwedstrijden zouden gepland moeten worden rond de late middag, wanneer het beste wordt gepresteerd in vergelijking met andere tijdstippen van de dag. Als dit niet lukt, kan overwogen worden om de interne klok op zo´n manier te verschuiven dat de wedstrijd plaatsvindt gedurende de vroege avond volgens de interne klok. Dit concludeerde Renske Lok, PhD, die op dit onderzoek op 9 juli jl. promoveerde aan de RUG.

In de huidige 24-uurs maatschappij is het van belang om op elk tijdstip van de dag optimaal te presteren. Lok onderzocht of (1) licht overdag alertheid kan induceren, (2) licht lichaamstemperatuur kan aanpassen, (3) licht een effect heeft op slaap, en (4) tijd van de dag een effect kan hebben op fysieke prestatie.

Extra licht overdag

De resultaten van het onderzoek laten zien dat extra licht blootstelling weinig effect heeft op subjectief waargenomen alertheid overdag. Echter, als iemand te weinig geslapen heeft, kan fel licht wel degelijk (subjectieve) alertheid induceren. Extra licht blootstelling kan mentale prestaties aanzienlijk verbeteren. Alhoewel iemand zich niet alerter voelt, zal deze persoon wel degelijk beter presteren.

Lichaamstemperatuur en slaap

Licht kan lichaamstemperatuur beïnvloeden. In slaap vallen is sterk geassocieerd met de natuurlijke afname in lichaamstemperatuur. Om inslapen te faciliteren moeten zowel de natuurlijke melatonineproductie als de afname in lichaamstemperatuur worden gestimuleerd. Lichtblootstelling in de avond (die zorgt voor onderdrukking van melatonineproductie en de afname in lichaamstemperatuur verhindert) moet worden vermeden. Het innemen van een melatoninepil kan subjectieve gevoelens van slaperigheid induceren en bijdragen aan de afname in lichaamstemperatuur. Op deze manieren zou melatonine sneller inslapen kunnen faciliteren.

Sportprestaties

Tijd van de dag beïnvloedt fysieke performance: er wordt gepresteerd in de late middag in vergelijking met andere tijdstippen van de dag. Belangrijke wedstrijden zouden gepland moeten worden rond deze optimale prestatie tijd. Als dit niet lukt, kan overwogen worden om de interne klok op zo´n manier te verschuiven dat de wedstrijd plaatsvindt gedurende de vroege avond volgens de interne klok.’

Meer informatie:

Biologische klok beïnvloedt prestatie Olympische atleten

Prestatie van Olympische zwemmers is afhankelijk van de tijd van de dag. Deze grafiek toont de prestaties van zwemmers op verschillende tijden (plaatselijke tijd, gemiddeld over drie uur), na correctie voor factoren die niets te maken hebben met de biologische klok.
Prestatie van Olympische zwemmers is afhankelijk van de tijd van de dag. Deze grafiek toont de prestaties van zwemmers op verschillende tijden (plaatselijke tijd, gemiddeld over drie uur), na correctie voor factoren die niets te maken hebben met de biologische klok.
Laatst gewijzigd:06 augustus 2021 12:54

Meer nieuws