Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nederlandse zonneauto teams: samen tegen klimaatverandering

31 mei 2021

De vier Nederlandse solar teams (Delft, Eindhoven, Groningen, Twente) slaan de handen ineen tegen klimaatverandering. De studententeams bouwen hun eigen zonneauto’s en ontwikkelen innovaties voor een duurzamere toekomst, maar zien tegelijkertijd dat klimaatverandering een groot probleem blijft. 25 procent van de CO2-uitstoot in de EU komt door transport. Samen dringen ze aan op een verandering naar meer duurzame technologieën, want "als het aankomt op klimaatverandering, dan is er geen concurrentie”.

Zeer competitief maar toch verbonden

Duurzaamheid staat centraal bij de vier Nederlandse solar teams. Gedurende twee jaar doen de teams hun best om en zo efficiënt mogelijke zonneauto te bouwen. Tijdens dit proces vinden er innovaties plaats die bijdragen aan een groene toekomst. De hoofddoelen van de teams zijn het ontwikkelen van duurzame technologieën en het opleiden van jonge ingenieurs. De Bridgestone World Solar Challenge biedt voor de teams dé kans om hun vooruitgang en verbeteringen te demonstreren. Nadat de studenten echter hoorden over de annulering van de race van dit jaar, waren de teams vastbesloten om alternatieven te vinden om hun harde werk te demonstreren. Dit bracht de vier Nederlandse teams op het idee om een samenwerking aan te gaan om een licht te schijnen op de klimaatverandering in een gemeenschappelijke video. “Eén ding is zeker: we zijn zeer competitief, maar als het om klimaatverandering gaat, is er geen concurrentie" verklaren de teams.

Duurzame energie als norm

Momenteel bevinden we ons op een keerpunt in de klimaatverandering. In de klimaatdoelstelling van 2030 stelt de EU ambitieuze doelen om klimaatverandering tegen te gaan en we moeten nu beginnen met verbeteringen maken. Het behalen van deze doelen van groot belang voor de toekomst van volgende generaties. Ons handelen heeft gevolgen voor jongeren zowel in Nederland als over de hele wereld. Daarom is het nu of nooit. Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een duurzamere wereld. Voor de solar teams werd duidelijk dat auto's op zonne-energie een positieve impact kunnen hebben, aangezien 25% van alle CO2-uitstoot in de EU afkomstig is van transport. Maar ook in andere sectoren is er ruimte voor verbetering: “We dromen van een toekomst waarin duurzame energie de norm is, niet de uitzondering”, zegt Marlen Braun (Solar Team Twente). De vier teams roepen de mensen om zich heen op tot actie om zich bewust te worden van klimaatverandering en om nu veranderingen door te voeren, en niet over vijf jaar wanneer het te laat is.

Jamie Jankowsky en de zonneauto Green Lightning
Jamie Jankowsky en de zonneauto Green Lightning

Impact van de solar teams

De Nederlandse solar teams zijn door de jaren heen zeer succesvol geweest. Uit innovaties die gemaakt zijn door de teams is onder andere de ‘Lightyear One’ ontstaan, een elektrische auto met zonnepanelen voor de consument. Veel van de meer dan 200 voormalige teamleden zijn na hun afstuderen gaan werken in de groene energiesector of zijn hun eigen bedrijf begonnen. De talentontwikkeling heeft zijn vruchten afgeworpen: de teams ontwikkelden innovatieve aerodynamische ontwerpen, de efficiëntie van de elektronica is jaar na jaar verbeterd en behoort tot de beste ter wereld. "Wij zijn de generatie die actie moet ondernemen" zegt Jamie Jankowsky (Top Dutch Solar Racing, Groningen). Met hun dagelijkse werk laten de teams precies dat zien. Nu is het tijd voor de overheid en bedrijven om te volgen. Net als de teams moet de wereld verenigd zijn in haar strijd tegen klimaatverandering en moet iedereen zijn steentje bijdragen. Want: “bij klimaatverandering is er geen concurrentie”.

Over de Dutch Solar Teams

De Nederlandse solar teams bestaan uit studenten uit de bovengenoemde steden. Een team bestaat meestal uit 15 tot 30 studenten die anderhalf jaar van hun studietijd gebruiken om aan dit project deel te nemen. Het belangrijkste doel van de solar teams is om de meest efficiënte zonneauto te bouwen, waarvoor hoogwaardige technologie en innovatieve oplossingen van groot belang zijn. Elke twee jaar gaan de teams de strijd aan om te laten zien wat zij in huis hebben. Waar Groningen, Twente en Delft zich richten op snelheid en maximale efficiëntie, richt Eindhoven zich juist op auto's die plaats bieden aan meerdere passagiers en gericht zijn op comfort. Wat hen verbindt, is hun passie voor efficiënt racen en duurzaamheid.

Laatst gewijzigd:03 juni 2021 16:49

Meer nieuws