Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Frank Jansman benoemd tot bijzonder hoogleraar Klinische farmacie

01 april 2021
Frank Jansman
Frank Jansman

Frank Jansman is per april 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Klinische farmacie, in het bijzonder in de oncologie, aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is ondergebracht bij de afdeling afdeling Pharmacotherapy, -Epidemiology & -Economics (PTEE) van het Groningen Research Institute for Pharmacy en de opleiding Farmacie. Jansman is ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog en medisch manager en opleider van de afdeling Klinische farmacie in het Deventer Teaching Hospital. Hij zal zijn werkzaamheden in het ziekenhuis combineren met onderwijs en onderzoek aan de RUG, waarmee de verbinding wordt versterkt tussen farmacotherapie en farmacologie in de klinische praktijk met onderwijs en onderzoek van Farmacie. Voor het onderwijs zal hij zich richten op de specialistische farmacotherapie en farmacologie in de medische oncologie, hemato-oncologie, palliatieve zorg en geriatrie. Zijn onderzoek betreft de medicatiebegeleiding en farmaceutische zorg van oncologische patienten met specifieke aandacht voor geneesmiddelen interacties. Daarnaast zal hij zich bezighouden met farmaco-economisch onderzoek naar oncologische en andere dure geneesmiddelen.

Frank Jansman (Zwolle, 1966) studeerde farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde zowel de registratie opleiding tot openbaar apotheker als tot ziekenhuisapotheker. Hij promoveerde op de dissertatie ‘Chemotherapy in colorectal cancer patients. Potential contributions by the clinical pharmacist.’ Tevens behaalde hij de aantekening klinisch farmacoloog.

Laatst gewijzigd:01 april 2021 08:49

Meer nieuws

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....