Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Frank Jansman benoemd tot bijzonder hoogleraar Klinische farmacie

01 april 2021
Frank Jansman
Frank Jansman

Frank Jansman is per april 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Klinische farmacie, in het bijzonder in de oncologie, aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is ondergebracht bij de afdeling afdeling Pharmacotherapy, -Epidemiology & -Economics (PTEE) van het Groningen Research Institute for Pharmacy en de opleiding Farmacie. Jansman is ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog en medisch manager en opleider van de afdeling Klinische farmacie in het Deventer Teaching Hospital. Hij zal zijn werkzaamheden in het ziekenhuis combineren met onderwijs en onderzoek aan de RUG, waarmee de verbinding wordt versterkt tussen farmacotherapie en farmacologie in de klinische praktijk met onderwijs en onderzoek van Farmacie. Voor het onderwijs zal hij zich richten op de specialistische farmacotherapie en farmacologie in de medische oncologie, hemato-oncologie, palliatieve zorg en geriatrie. Zijn onderzoek betreft de medicatiebegeleiding en farmaceutische zorg van oncologische patienten met specifieke aandacht voor geneesmiddelen interacties. Daarnaast zal hij zich bezighouden met farmaco-economisch onderzoek naar oncologische en andere dure geneesmiddelen.

Frank Jansman (Zwolle, 1966) studeerde farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde zowel de registratie opleiding tot openbaar apotheker als tot ziekenhuisapotheker. Hij promoveerde op de dissertatie ‘Chemotherapy in colorectal cancer patients. Potential contributions by the clinical pharmacist.’ Tevens behaalde hij de aantekening klinisch farmacoloog.

Laatst gewijzigd:01 april 2021 08:49

Meer nieuws

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.