Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Piekopvang in Groningen voorbereid voor internationale studenten

Persbericht van de Gemeente Groningen
08 juli 2020

Aan het einde van de zomer komen er naast veel Nederlandse studenten ook internationale studenten naar Groningen om voor kortere of langere tijd te studeren aan de Hanzehogeschool Groningen (HG) of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Vanwege de coronacrisis kan de internationale instroom er anders uitzien dan eerdere jaren. Om goed voorbereid te zijn, hebben instellingen en organisaties ook dit jaar afspraken gemaakt over de piekopvang voor internationale studenten. Dit is in lijn met het convenant Studenten – en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019-2022. De locatie van de piekopvang is de Kornoeljeflat in de wijk Selwerd.

Piekopvang

Bij de start van het nieuwe collegejaar is er altijd sprake van een piekperiode. Nieuwe internationale studenten komen aan, terwijl afgestudeerde studenten vaak nog niet uit hun kamers vertrokken zijn. Daarom is het nodig om voor deze piekperiode extra opvang voor aankomende studenten te organiseren. Op basis van prognoses van de RUG en HG voor studentenaantallen in studiejaar 2020 - 2021 is de capaciteit van de piekopvang geraamd op 100 bedden.

Onzekerheden door corona

Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheden, ook ten aanzien van de prognoses van de RUG en de HG. Non-EU studenten moesten zich in verband met een visumaanvraag voor 1 juli aanmelden, EU studenten kunnen zich tot 1 september aanmelden. Het aantal aanmeldingen wijkt op dit moment niet veel af van eerdere jaren. Echter studenten stellen het maken van een definitieve keuze, oftewel het inschrijven en betalen van collegegeld, wel enigszins uit. De onderwijsinstellingen monitoren de aanmeldingen gedurende de zomer.

Locatie piekopvang

De piekopvang bevindt zich in de Kornoeljeflat in de wijk Selwerd. In deze flat worden doorgaans exchangestudenten gehuisvest. In verband met corona gaan veel exchange-programma’s van Hanze en RUG in ieder geval het eerste semester van dit jaar niet door. Studenten beschikken in de Kornoeljeflat over een eigen kamer waarbij de douche, het toilet en de keuken met andere studenten gedeeld moeten worden. SSH heeft de locatie in beheer en volgt de instructies van de regering, het RIVM en de GGD op om mogelijke besmettingen te voorkomen. Met deze locatie wordt ruimschoots voldaan aan de ingeschatte benodigde opvang tijdens de piekperiode.

Zo snel mogelijk kamers boeken

De internationale studenten worden door de RUG en de HG actief benaderd met de boodschap dat de onderwijsinstellingen in Nederland over het algemeen niet voor huisvesting zorgen. Studenten moeten zelf op zoek naar woonruimte. Hen wordt aangeraden om vroeg te beginnen en zo snel mogelijk de door de instellingen gereserveerde kamers via Stichting Studentenhuisvesting (SSH) te boeken. Daarnaast worden studenten en hun ouders gewezen op de website athomeingroningen.com met het particuliere kameraanbod, links naar informatieve pagina’s en praktische informatie. En op de website Ghuus.nl staan alle studenten- en jongerenwoningen van de woningcorporaties in Groningen.

Doorstroming op de woningmarkt

In het convenant Studenten – en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019-2022 werken de instellingen en organisaties ook samen aan voldoende en kwalitatieve structurele huisvesting voor (internationale) studenten en jongeren. Voor internationale studenten zijn in 2019 onder andere de locaties Suikerlaan en The Village gerealiseerd. Dit jaar is het Nido-complex aan de Hoogeweg met 698 eenheden (231 specifiek voor internationale studenten) opgeleverd. Daarnaast zijn er ruim 1.100 eenheden op locaties als Reitdiepzone, Zonnelaan, Bedumerweg en Oostersingel/Nieuwe Weg opgeleverd. Deze kamers zijn niet specifiek voor buitenlandse studenten, maar deze toevoeging leidt tot doorstroming op de woningmarkt voor jongeren waarvan ook de buitenlandse studenten profiteren.

Deelnemers convenant

De deelnemers aan het convenant Studenten – en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019-2022 zijn Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, gemeente Groningen, Lefier, Nijestee, De Huismeesters, Stichting Studentenhuisvesting (SSH), Groninger Studentenbond en Erasmus Student Network.

Laatst gewijzigd:08 juli 2020 15:25

Meer nieuws

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...

 • 26 april 2021

  Erik Dietzenbacher benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

  Erik Dietzenbacher (Brunssum, 1958) is op 26 april benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij is hoogleraar Interindustry Economics aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de RUG en wetenschapper van grote, internationale allure....