Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

CO2 onder controle?

21 mei 2020

In de strijd tegen klimaatverandering is vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, dat wil zeggen vooral CO2, noodzakelijk. Nederland heeft zich gecommitteerd aan de klimaatafspraken van Parijs en met het Klimaatakkoord hieraan invulling gegeven, wat neerkomt op 25% minder broeikasgassen in 2020 en 49% minder CO2-uitstoot in 2030. In 2018 onderzocht de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in hoeverre accountants in business zich, als financieel professional binnen bedrijven en organisaties, met CO2-beleid bezighouden. De aanpak van CO2-uitstoot door bedrijven schiet tekort, was de conclusie in het rapport 'CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda'.

Als vervolg op het vorige onderzoek staat nu de vraag centraal: in hoeverre zijn externe accountants betrokken bij het realiseren van minder C02-uitstoot? Om dit in beeld te krijgen, zowel met betrekking tot wat zij zien bij hun cliënten als hun eigen organisatie (het accountantskantoor waar zij werken), hebben wederom RUG en NBA samen dit onderzoek uitgevoerd. De enquête is daarmee gericht op een groep van bijna 9.000 externe accountants, ook wel openbaar accountants genoemd. Tevens is gekeken naar persoonlijke opvattingen en de aanwezige kennis bij accountants ten aanzien van klimaat en van daarmee verbonden afspraken, regelgeving en methodieken.

Lees het rapport 'CO2 onder controle?' >>

Laatst gewijzigd:02 juni 2023 12:30

Meer nieuws

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....