Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Ouderen blijven tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk doen

06 december 2019

Uit onderzoek van het UMCG blijkt dat meer dan de helft van de 60-plussers vrijwilligerswerk doet. Waar andere maatschappelijke activiteiten in de loop der jaren afnemen, blijven mensen tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk doen. ‘Vrijwilligerswerk draagt bij aan gezond oud worden en zorgt ervoor dat ouderen blijven deelnemen aan de maatschappij’, zegt onderzoeker Jacobien Niebuur.

Veel 60-plussers doen vrijwilligerswerk

Samen met collega-onderzoekers van de afdeling Epidemiologie van het UMCG gebruikte Niebuur data uit het grootschalige bevolkingsonderzoek Lifelines om onderzoek te doen naar deelname aan vrijwilligerswerk en andere maatschappelijke activiteiten. Uit het onderzoek blijkt dat 75 procent van de 60-plussers weleens vrijwilligerswerk heeft gedaan en dat 55 procent van de 60-plussers nog steeds actief is in het vrijwilligerswerk. Gemiddeld besteden zij 5,5 uur per week aan vrijwilligerswerk. De meeste 60-plussers doen vrijwilligerswerk voor een organisatie, voornamelijk voor kerken of andere religieuze organisaties (30%), sportverenigingen (23%) en binnen de gezondheidszorg (21%).

Anderen helpen en minder eenzaam

De meeste vrijwilligers geven aan vrijwilligerswerk te doen vanuit altruïstische motieven: ze voelen zich verbonden met het doel of de groep voor wie ze vrijwilligerswerk doen en vinden het belangrijk anderen te helpen. Andere belangrijke motieven voor het doen van vrijwilligerswerk zijn persoonlijke ontwikkeling, zoals het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden en het versterken van het zelfvertrouwen. De 60-plussers die vrijwilligerswerk doen geven minder vaak aan zich eenzaam te voelen dan de niet-vrijwilligers. Ook voelen ze zich in grotere mate onderdeel van de samenleving en hebben ze vaker het gevoel dat ze van betekenis zijn voor de maatschappij.

Vrijwilligerswerk op 1 bij 70-plussers

Liefst 91 procent van de 60-plussers is maatschappelijk actief in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, betaald werk, mantelzorg, het volgen van een opleiding of het oppassen op kleinkinderen. Wat opvalt, is dat vrijwilligerswerk tot op hoge leeftijd een belangrijke maatschappelijke activiteit blijft. De groep 70-plussers die vrijwilligerswerk doet is zelfs groter dan de groep die deelneemt aan andere maatschappelijke activiteiten zoals oppassen op kleinkinderen of het verlenen van mantelzorg. De meeste 60-plussers combineren verschillende activiteiten. Van de 60-plussers die maatschappelijk actief zijn, combineert ruim twee derde van de mensen twee of meer activiteiten. Zij combineren voornamelijk betaald werk of vrijwilligerswerk met oppassen op kleinkinderen.

7 december: Nationale Vrijwilligersdag

Zaterdag 7 december is Nationale Vrijwilligersdag. Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is van grote waarde voor onze maatschappij en veel organisaties en verenigingen zijn afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Veel organisaties zetten hun vrijwilligers op Nationale Vrijwilligersdag in het zonnetje.

Bron: Persbericht UMCG

umcg
Laatst gewijzigd:06 december 2019 10:11

Meer nieuws

 • 10 juni 2024

  Om een wolkenkrabber heen zwermen

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: Een fotoverslag van het lustrum 2024

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!