Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nieuwe bestuursleden voor De Jonge Akademie: Jeroen de Ridder voorzitter

20 december 2019

Filosoof Jeroen de Ridder wordt de nieuwe voorzitter, en Hester den Ruijter, die onderzoek doet naar hart- en vaatziekten bij vrouwen, de nieuwe vicevoorzitter van De Jonge Akademie. Dat is door de leden besloten. Ook treedt scheikundige Arjan Houtepen aan als bestuurslid, met als portefeuille Wetenschap & Maatschappij. Merel Keizer blijft bestuurslid en houdt de portefeuille Interdisciplinariteit. Lisa Becking blijft ook aan als bestuurslid en heeft de portefeuille Internationalisering. Hester den Ruijter wordt portefeuillehouder Wetenschapsbeleid.

De zittingstermijn voor de bestuursleden is twee jaar. Belle Derks (de huidige voorzitter), Martijn Wieling (nu vicevoorzitter) en Stefan van der Stigchel vertrekken daarom. De bestuurswisseling vindt plaats op 23 maart, als ook de tien nieuwe leden van De Jonge Akademie geïnstalleerd worden.   

Over Jeroen de Ridder

Prof. dr. ir. Jeroen de Ridder is universitair hoofddocent filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn huidige onderzoek over kennis en democratie brengt De Ridder kentheorie en politieke filosofie bij elkaar. Hij publiceert ook over de kernverantwoordelijkheden van universiteiten. Verder is voor hem is de betekenis van wetenschappelijke kennis een belangrijk onderwerp. Eerder deed hij onderzoek naar de effecten van de ‘verabsolutering’ van de natuurwetenschappen. Bij De Jonge Akademie hield hij zich tot nu toe bezig met wetenschapsbeleid, in het bijzonder onderwerpen als vermindering van regeldruk, loopbaanbeleid en team science.

Over Hester den Ruijter

Hester den Ruijter werkt aan het UMC Utrecht op het gebied van de experimentele cardiologie. Haar onderzoek slaat een brug slaat tussen fundamenteel onderzoek en de toepassing van onderzoek voor patiënten. Den Ruijter onderzoekt de oorzaak van de verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van hart- en vaatziekten. De vrouw in de cardiologie staat centraal in haar onderzoek, onderwijs en in de mediacampagnes.

Over Arjan Houtepen

Arjan Houtepen is universitair hoofddocent aan de afdeling Chemical Engineering van de Technische Universiteit Delft. Met behulp van nanotechnologie onderzoekt hij hoe er zuinigere lampen en beeldschermen en betere zonnecellen gemaakt kunnen worden. Hij onderzoekt zogeheten colloïdale nanomaterialen, die andere eigenschappen krijgen als de grootte en vorm van de materialen wordt veranderd. Hij ontwikkelt graag materialen die in nieuwe producten gebruikt kunnen worden, maar maakt zich ook sterk voor fundamenteel onderzoek.

Over De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een zelfstandig platform van jonge wetenschappers, die internationaal tot de top van hun vakgebied behoren. De Jonge Akademie ontplooit activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid, wetenschap en samenleving, en internationalisering. Het lidmaatschap duurt vijf jaar.

Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janneke Visser, via 06-11694851 en janneke.visser@knaw.nl.

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:20

Meer nieuws

 • 16 april 2024

  RUG ondertekent Barcelona Declaration on Open Research Information

  De Rijksuniversiteit Groningen heeft de Barcelona Declaration on Open Research Information (Verklaring Open Onderzoeksinformatie) officieel ondertekend. Dit wordt gezien als een grote stap richting verantwoordelijke onderzoeksbeoordeling en open...

 • 02 april 2024

  Vliegen op houtstof

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 20 maart 2024

  Hanneke Muthert benoemd tot hoogleraar Godsdienstpsychologie

  Hanneke Muthert benoemd tot hoogleraar Godsdienstpsychologie