Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Accreditatie voor studentenvereniging Vindicat

28 november 2019

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen (HG) nemen het advies van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties over om studentenvereniging Vindicat atque Polit weer te accrediteren. De beide Colleges van Bestuur hebben besloten om Vindicat voor dit collegejaar bestuursbeurzen uit te keren, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden . De accreditatie geldt van 1 september 2019 tot 1 oktober 2020.

De Accreditatiecommissie Studentenorganisaties zag een breed gedragen bereidwilligheid voor een cultuurverandering die in 2018 niet naar voren kwam. De commissie is positief gestemd over de ontwikkelingen die de Senaat van Vindicat in haar rapportage en in de gesprekken heeft laten zien. De commissie adviseerde daarom om Vindicat onder voorwaarden te accrediteren voor drie jaar.

Eén jaar

De beide CvB’s constateren op basis van het advies van de Accreditatiecommissie dat Vindicat een positieve ontwikkeling laat zien op de verschillende punten. Echter, de opmerkingen en aarzelingen van de commissie over risicomanagement en de hervormingen van het interne rechtssysteem wegen zwaar voor beide Colleges. De instellingen kiezen daarom voor een accreditatie van één jaar; het studiejaar 2019-2020.

RUG en HG stellen hieraan de volgende voorwaarden:

 1. Tijdens introductiekampen wordt niet gedronken; niet door deelnemers en niet door begeleiding, dus 100% nuchter. Met deze maatregel wordt de daad bij het woord gevoegd wat betreft de cultuurverandering binnen Vindicat
 2. Alle incidenten van meer dan geringe betekenis moeten conform de Gedragscode Studentenorganisaties via de Adviescommissie Introductietijd (ACI) gemeld worden aan de CvB’s én bij de studentencontactpersoon van de politie
 3. De Accreditatiecommissie, de CvB’s en de ACI ontvangen in september 2020 van Vindicat een rapportage over voortgang van het veranderproces, verloop van de introductieperiode, gang van zaken rond incidenten, en de stand van zaken rond de cultuuringreep die nodig is om te voorkomen dat een probleemgroep incidenten veroorzaakt
 4. Op basis van de rapportage onder punt drie adviseert de Accreditatiecommissie de CvB’s voor 1 oktober 2020 omtrent de accreditatie voor het studiejaar 2020-2021.

Reacties bestuurders

Cisca Wijmenga, rector magnificus van de RUG: “Ik complimenteer de Senaat van Vindicat voor het werk dat ze verzet hebben. De goede overdracht van de Senaat 2018-19 naar de Senaat van 2019-20 laat zien dat er besef is voor het bewust organiseren van continuïteit binnen de vereniging. We vinden het wel van groot belang dat de vereniging werkt aan het terugdringen van alcoholmisbruik en aan het bevorderen van een internationalere cultuur.”

Rob Verhofstad, lid van het College van Bestuur Hanzehogeschool: “Met elkaar werken we aan een gezonde en veilige studentengemeenschap in Groningen. Vindicat laat zien dat ze stappen heeft gezet richting een cultuurverandering binnen de vereniging die hieraan bijdraagt. Het alcoholgebruik en het interne rechtssysteem zijn hele belangrijke onderwerpen die nog meer aandacht van Vindicat verdienen.”

Eerdere besluiten

In juli 2017 is het eerste rapport van de Accreditatiecommissie over Vindicat gepubliceerd. Toen besloten RUG en HG om Vindicat onder voorwaarden te accrediteren voor een jaar, tot augustus 2018. Vervolgens kenden de CvB’s op basis van het tweede accreditatierapport eind september 2018 aan Vindicat geen heraccreditatie toe.

Achtergrond Accreditatiecommissie Studentenverenigingen

In 2016 brachten incidenten aan het licht dat het bij een aantal Groningse studentenorganisaties tijd is voor een cultuurverandering. Van kroegcultuur en ontgroeningen, naar een cultuur met meer academische vorming, en een veilige introductieperiode. Vervolgens is een systeem van verenigingsaccreditatie opgezet. De Accreditatiecommissie Studentenorganisaties werd opgericht onder voorzitterschap vandrs. Martin S.R. Sitalsing. In totaal zes studentenorganisaties doorliepen de procedure: Aegir, Albertus Magnus, The Knickerbockers, Navigators, Panacea, Vindicat.

Laatst gewijzigd:02 maart 2021 13:16

Meer nieuws

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....