Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Subsidie voor werkplaats onderwijsonderzoek

23 September 2019

In vier ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’ verspreid over Nederland gaan basisscholen, hogescholen en universiteiten samenwerken aan de verkleining van onderwijsachterstanden. Elk samenwerkingsverband krijgt hiervoor via het NRO een subsidie van €600.000, om drie jaar lang extra activiteiten te ontwikkelen, implementeren en onderzoeken. Kenmerkend voor een werkplaats onderwijsonderzoek is dat scholen en onderzoeksinstellingen structureel en gelijkwaardig samenwerken. De onderzoeksvragen ontstaan op de werkvloer van de school; onderzoek en schoolontwikkeling gaan gelijk op. De financiering voor deze vier werkplaatsen is afkomstig van het ministerie van OCW en kwam tot stand met medewerking van de PO-Raad. Het is onderdeel van een breder Research & Development-programma, waarmee zij scholen willen ondersteunen bij het maken van onderwijskundige beslissingen op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid.

De Groningse werkplaats onderwijsonderzoek, bestaande uit GION / RUG, de Hanzehogeschool, Openbaar Onderwijs Groningen, Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG), Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen (KOC) en Scholengroep OPRON, is één van de gehonoreerde voorstellen. In Groningen wordt sinds 2015 het Amerikaanse Success for All (SfA) gebruikt en naar de Nederlandse context vertaald. In SfA worden verschillende aanpakken geïntegreerd, waaronder samenwerkend leren, tutoring, professionalisering, ouderbetrokkenheid en flexibele hergroepering op leesniveau. Om in een indruk te krijgen van Succes for All in Nederland, zie https://www.youtube.com/watch?v=PuZHpwSDpxg.

In de nieuwe werkplaats werken drie scholen aan de implementatie, verfijning en onderzoek van het SfA-programma in alle jaargroepen en dertien scholen aan het implementeren en onderzoeken van één of enkele onderdelen uit SfA.

Last modified:23 September 2019 09.48 a.m.
printView this page in: Nederlands

More news