Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Subsidie voor werkplaats onderwijsonderzoek

23 September 2019

In vier ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’ verspreid over Nederland gaan basisscholen, hogescholen en universiteiten samenwerken aan de verkleining van onderwijsachterstanden. Elk samenwerkingsverband krijgt hiervoor via het NRO een subsidie van €600.000, om drie jaar lang extra activiteiten te ontwikkelen, implementeren en onderzoeken. Kenmerkend voor een werkplaats onderwijsonderzoek is dat scholen en onderzoeksinstellingen structureel en gelijkwaardig samenwerken. De onderzoeksvragen ontstaan op de werkvloer van de school; onderzoek en schoolontwikkeling gaan gelijk op. De financiering voor deze vier werkplaatsen is afkomstig van het ministerie van OCW en kwam tot stand met medewerking van de PO-Raad. Het is onderdeel van een breder Research & Development-programma, waarmee zij scholen willen ondersteunen bij het maken van onderwijskundige beslissingen op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid.

De Groningse werkplaats onderwijsonderzoek, bestaande uit GION / RUG, de Hanzehogeschool, Openbaar Onderwijs Groningen, Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG), Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen (KOC) en Scholengroep OPRON, is één van de gehonoreerde voorstellen. In Groningen wordt sinds 2015 het Amerikaanse Success for All (SfA) gebruikt en naar de Nederlandse context vertaald. In SfA worden verschillende aanpakken geïntegreerd, waaronder samenwerkend leren, tutoring, professionalisering, ouderbetrokkenheid en flexibele hergroepering op leesniveau. Om in een indruk te krijgen van Succes for All in Nederland, zie https://www.youtube.com/watch?v=PuZHpwSDpxg.

In de nieuwe werkplaats werken drie scholen aan de implementatie, verfijning en onderzoek van het SfA-programma in alle jaargroepen en dertien scholen aan het implementeren en onderzoeken van één of enkele onderdelen uit SfA.

Last modified:23 September 2019 09.48 a.m.
printView this page in: Nederlands

More news

 • 22 July 2020

  Northern Netherlands carefully anticipating second wave

  Even though they miss their freedom, gezelligheid and spontaneous fun, the inhabitants of the Northern Netherlands are careful when making their holiday plans for this summer. Only 14% of the Northern Dutch are going on holiday abroad this summer,...

 • 10 July 2020

  ENLIGHT recognized as a European University

  The ENLIGHT consortium of nine European universities, including the University of Groningen, was selected within the framework of the second call for ‘European Universities’, the European Commission's pilot program for new multilateral networks....

 • 08 July 2020

  Piekopvang in Groningen voorbereid voor internationale studenten

  Aan het einde van de zomer komen er naast veel Nederlandse studenten ook internationale studenten naar Groningen om voor kortere of langere tijd te studeren aan de Hanzehogeschool Groningen (HG) of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Vanwege de...