Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Prosumeter geeft uitleg over rechten en plichten bij online aankopen

10 september 2019

Spullen te koop zetten via Marktplaats.nl? Een maaltijd verkopen via Thuisafgehaald? Je woning verhuren via Airbnb? Iedereen die zich op online platforms begeeft om diensten of goederen aan te bieden, is vast bekend met een paar lastige vragen: Moet ik de inkomsten opgeven aan de belasting? Wat zijn bij aankoop of verkoop mijn rechten en plichten? Wanneer ben ik geen consument meer, maar een professional? De Prosumeter van de Rijksuniversiteit Groningen geeft uitleg.

De Prosumeter is een online vragenlijst met handige links en veel informatie die gebruikers wegwijs maakt in hun rechten en plichten in de deeleconomie. Tijdens het doorlopen van de vragenlijst wordt veel relevante informatie gedeeld en na afronding van de vragenlijst volgt een slotadvies: waar moet je op (blijven) letten als consument óf waar moet je goed aan denken als je activiteiten richting een professioneel aanbod gaan?

www.prosumeter.nl
www.prosumeter.nl

Wanneer consument en wanneer professional?

De Prosumeter is, in samenwerking met masterstudenten, ontwikkeld door universitair docent mr. dr. Rosalie Koolhoven van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen. Koolhoven: ‘De vragen in de Prosumeter zijn vooral gericht op bewustwording. Het gebruik van een speciale naam op Marktplaats of social media bijvoorbeeld, kan er al toe leiden dat een koper de verkoper beschouwt als een professionele partij. Dat heeft effect op de verplichtingen van de verkoper en de rechten van de koper. Een andere factor die van belang is om een onderscheid te maken tussen een professional en een consument, is de indruk die je naar buiten toe kunt maken op social media. Als je social media gebruikt om reclame te maken voor je producten of diensten, kan de koper of afnemer denken dat je professioneel en niet hobbymatig bezig bent’.

Ontwikkeling Prosumeter

Rosalie Koolhoven
Rosalie Koolhoven

Koolhoven verdiept zich al jaren in de deeleconomie en de juridische kwesties die deze ‘nieuwe’ economie met zich brengt: ‘Met de Prosumeter wil ik bewustzijn creëren en inzicht geven in rechten en plichten. De deeleconomie gaat over intensivering van het gebruik van wat we al hebben. Daar ben ik een groot voorstander van. We kunnen alle spullen die we hebben samen gebruiken: delen. In de praktijk gebeurt dat bijvoorbeeld door een product als tweedehands door te verkopen of door het uit te lenen. Het gebruik van platforms als Marktplaats en Airbnb leidt echter ook tot veel vragen als het gaat om rechten en plichten. Daar hoop ik met de Prosumeter een bijdrage aan te leveren. En om dat steeds beter te kunnen doen, hoop ik dat veel mensen gebruik gaan maken van de Prosumeter en aangeven welke informatie zij belangrijk vinden. Die input kunnen wij vervolgens meenemen om ons onderzoek nog beter af te stemmen op de behoefte van de gebruikers van de platformeconomie’.

Meer informatie
www.prosumeter.nl
Mr. dr. Rosalie Koolhoven

Laatst gewijzigd:12 september 2019 14:27

Meer nieuws