Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

ZonMw subsidie voor twee Groningse sportonderzoeksprojecten

01 augustus 2019

In de tweede subsidieronde van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen van ZonMw zijn acht projecten gehonoreerd voor ruim 5,4 miljoen euro in totaal. Twee daarvan zijn van Groningse onderzoekers verbonden aan RUG en UMCG. De beide projecten die ieder een subsidie van 750.000 euro ontvangen zijn:

  • Resilient athletes: A multidisciplinary personalized approach gaat over de veerkracht van sporters met als doel dat sporters de fysieke en mentale stressfactoren waar ze aan bloot staan, aan kunnen. Het betreft een project van het Sport Science Institute Groningen; projectleider is dr. Ruud den Hartigh (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen). Ruud den Hartigh: “Ons doel is om via nieuwe technieken risicoperiodes van individuele sporters te detecteren. Dit is belangrijk omdat sporters vaak zelf niet onderkennen dat hun veerkracht aan het afnemen is en dat zij in de gevarenzone zitten. Door fysieke en mentale data te combineren, en deze op een begrijpelijke manier met sporters en coaches te delen, kunnen op tijd effectieve maatregelen worden genomen, zoals het aanpassen van training- en wedstrijdschema’s.”
  • WheelPower: wheelchair sports and data science push it to the limit gaat over hoe het vermogen van atleten in een rolstoel geoptimaliseerd kan worden om hun wedstrijdprestatie te verbeteren.
    Bewegingswetenschapper dr. Riemer Vegter (Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG) is verantwoordelijk voor de uitvoering.

De projecten starten voor het einde van 2019 en hebben een looptijd van vier jaar.

Laatst gewijzigd:12 maart 2020 21:42

Meer nieuws