Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Ate van der Zee nieuwe bestuursvoorzitter Universitair Medisch Centrum Groningen

26 juni 2019

Prof. dr. Ate van der Zee wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG. De huidige vicevoorzitter volgt per 1 november 2019 Jos Aartsen op.  

De Raad van Toezicht is verheugd over zijn benoeming. Raad van Toezicht-voorzitter Andrée van Es licht toe: “Ate van der Zee zal, samen met zijn collega’s in de Raad van Bestuur, leiding geven aan het proces van vernieuwing in het UMCG dat de kerntaken zorg, onderzoek en opleiding ten goede moet komen. Van alle UMC’s wordt de komende jaren verwacht een leidende rol te spelen bij de inrichting en versterking van het zorglandschap in de eigen regio. Wij verwachten dat Ate van der Zee deze rol met verve zal gaan invullen.”

Ate van der Zee zelf kijkt er naar uit om samen met zijn collega’s in de Raad van Bestuur leiding te mogen geven aan het UMCG per 1 november: “Ik vind deze benoeming heel eervol. Wat ik belangrijk vind voor ons werk in het UMCG is: heb compassie met de patiënt, streef naar excellentie, wees trots maar ook bescheiden en zoek verbinding met elkaar. Zo kunnen wij mooie dingen doen voor de zorg, onderzoek en opleiden in onze eigen regio en ver daar buiten.’’

Ate van der Zee trad in januari 2013 toe tot de Raad van Bestuur van het UMCG. In 2016 werd hij benoemd tot vicevoorzitter. Onder zijn leiding heeft Kwaliteit en Patiëntveiligheid hoge prioriteit gekregen in het UMCG. Daarnaast houdt hij zich bezig met o.a. de Medische Vervolgopleidingen – waarbij hij zich hard maakt voor het voldoende opleiden van artsen voor de Noordelijke regio– en de transitie van zorg in de Noordelijke regio, meer specifiek tussen UMCG en Ommelander Ziekenhuis. De schaarste in de zorgberoepen en het aantrekkelijk houden van met name het verpleegkundig vak hebben zijn volle aandacht.

Ate van der Zee is sinds 1995 als gynaecoloog-oncoloog verbonden aan het UMCG, waar hij in 2000 werd benoemd tot hoogleraar Gynaecologische Oncologie. Tot december 2012 was hij hoofd van de afdeling Obstetrie en Gynaecologie en tevens hoofd van de sectie Gynaecologische Oncologie, die wereldwijd toonaangevend is op het gebied van klinisch en translationeel onderzoek in de gynaecologische oncologie.

Ate van der Zee
Ate van der Zee
Laatst gewijzigd:11 mei 2020 14:21

Meer nieuws

 • 22 juli 2020

  Voorzichtigheid in Noord-Nederland in afwachting van tweede golf

  Ondanks het gemis van vrijheid, gezelligheid en spontaniteit, zijn inwoners in Noord-Nederland deze zomer voorzichtig bij het maken van hun vakantieplannen. Slechts 14% van de Noord-Nederlanders gaat deze zomer op vakantie in het buitenland,...

 • 10 juli 2020

  ENLIGHT recognized as a European University

  The ENLIGHT consortium of nine European universities, including the University of Groningen, was selected within the framework of the second call for ‘European Universities’, the European Commission's pilot program for new multilateral networks....

 • 08 juli 2020

  Piekopvang in Groningen voorbereid voor internationale studenten

  Aan het einde van de zomer komen er naast veel Nederlandse studenten ook internationale studenten naar Groningen om voor kortere of langere tijd te studeren aan de Hanzehogeschool Groningen (HG) of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Vanwege de...