Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

De rol van cultuur bij internationale zakelijke transacties

15 februari 2018

Promotie Yvonne Mandri-Bossart, 22 februari, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Proefschrift: The role of culture in business transactions

De rol van cultuur bij internationale zakelijke transacties

Globalisering heeft geleid tot een toename van uitwisselingen, stromen van informatie en kapitaal over de hele wereld. Op zakelijk vlak zullen steeds meer bedrijven de uitdagingen van internationale en culturele interacties moeten aangaan. Begrijpen hoe zakelijke transacties effectiever kunnen worden gemaakt, wordt daardoor een belangrijk concurrentievoordeel. Medewerkers met een passend cultureel bewustzijn zijn essentieel, concludeert Yvonne Mandri-Bossart. Zij onderzocht de invloed van blootstelling van mensen en bedrijven aan verschillende culturen. Mandri-Bossart biedt in haar proefschrift praktische en pragmatische inzichten om conflicten te vermijden en zakelijke contacten te verbeteren.

Mandri-Bossart bestudeerde hoe cultuur invloed heeft op management, leiderschap en machtsverhoudingen, en concludeert dat leiderschapsstijlen contextafhankelijk zijn, evenals de manier waarop macht wordt uitgeoefend in een bepaalde situatie. Zij presenteert culturele conflictindicatoren; zaken die van cruciaal belang zijn om te begrijpen hoe potentiële conflicten kunnen ontstaan bij culturele uitwisselingen en, nog belangrijker, hoe deze te vermijden.

Mandri-Bossart gebruikte drie casestudies om de terugkerende culturele uitdagingen te beoordelen. De conflictindicatoren werden geïntegreerd in een beoordelingskader: het Cultural Conflict Framework. Mandri-Bossart introduceert het begrip 'culturele competentie' op zowel individueel als bedrijfsniveau: het vermogen om culturele problemen in internationale bedrijfssituaties succesvol aan te pakken door vaardigheden te stimuleren die verder gaan dan het type en de structuur van een organisatie.

Het identificeren van culturele conflicten is afhankelijk van iemands beoordeling van het potentieel voor conflict in een bepaalde zakelijke uitwisseling, daarom kan men individuele vooroordelen en de specifieke culturele achtergrond bij het uitvoeren van dergelijke beoordelingen niet ondergraven, stelt Mandri-Bossart. Zij concludeert dat het niet voldoende is om zaken internationaal te willen doen; dat moet gepaard gaan met passende financiële, personele, data-, planning-, menselijke en andere middelen die het bedrijf tot een succes maken. Binnen dit kader is. Daarbij is de rol van individuen met een passend cultureel bewustzijn en instrumenten om hiermee om te gaan essentieel.

Yvonne Mandri-Bossart is een Zwitserse die sinds 2012 in Singapore woont en haar jeugd in Mexico heeft doorgebracht. Ze heeft in zeven landen en op drie continenten geleefd. Ze behaalde een Master’s Degree in Business Administration aan Oxford Brookes University (Engeland) en een diploma Commerce aan de Marketing and Business School Zurich (MBSZ) in Zwitserland.

Laatst gewijzigd:15 februari 2018 12:26

Meer nieuws