Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Beter inzicht in juiste medicijnen voor patiënten met chronische nierschade of diabetes type 2

15 februari 2018

Promotie Kirsten Smits, 21 februari, Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG

Proefschrift: Quality of prescribing in chronic kidney disease and type 2 diabetes

Beter inzicht in juiste medicijnen voor patiënten met chronische nierschade of diabetes type 2

Om verdere complicaties zoals verlies van nierfunctie te voorkomen is het voor patiënten met chronische nierschade en patiënten met diabetes type 2 heel belangrijk dat ze de juiste combinatie van medicijnen innemen. Maar hoe weet je als behandelaar of het medicijngebruik optimaal is? Samen met een onderzoeksgroep van het UMCG ontwikkelde Kirsten Smits twee sets kwaliteitsindicatoren waarmee behandelaars beter inzicht krijgen in mogelijke verbeterpunten van de behandeling van beide ziekten. Deze sets blijken goed bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Het medicijngebruik kan hierdoor soms omlaag.

Wereldwijd hebben steeds meer mensen chronische nierschade of diabetes type 2. Dit zijn ziekten met een grote ziektelast die niet alleen een groot beslag op de patiënten leggen, maar ook veel kosten met zich meebrengen. Factoren waardoor beide ziektes kunnen verergeren zijn een te hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte, verkeerde bloedsuikerwaarden, en proteïnurie (het afscheiden van grote eiwitten in de urine). Deze factoren moeten daarom met medicijnen goed onder controle worden gehouden. Er zijn verschillende soorten kwaliteitsmaten (indicatoren) om in kaart te brengen welke medicijnen patiënten krijgen voorgeschreven, maar deze indicatoren zijn niet altijd wetenschappelijk onderbouwd.

Smits en haar collega’s ontwikkelden daarom twee nieuwe sets kwaliteitsindicatoren, een voor chronische nierziekte en een voor diabetes type 2, en ze pasten deze toe in de praktijk om de waarde (‘validiteit’) ervan te onderzoeken. Ze concluderen onder andere dat hun nieuwe voorschrijfindicatoren mogelijke verbeterpunten kunnen identificeren, bijvoorbeeld dat sommige patiënten met chronische nierziekte meer RAS-remmers (bloeddrukverlagende medicijnen) nodig hebben of juist minder actieve vitamine D. Bij diabetes type 2 hielden Smits en haar collega’s rekening met het chronische karakter van deze ziekte. Mogelijke verbeterpunten die de indicatoren daar lieten zien waren dat in sommige gevallen intensivering van de behandeling nodig is, en dat in andere gevallen soms te veel glucose-verlagende middelen worden voorgeschreven. Samenvattend helpt dit onderzoek om het medicijngebruik in beide patiëntengroepen te verbeteren.

Kirsten Smits (1989) studeerde Nutrition and Health (MSc) aan de universiteit van Wageningen. Zij verrichte haar onderzoek binnen de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd onder andere gefinancierd door ZonMW (‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’). Smits werkt nu als onderzoeker aan het Radboudumc in Nijmegen.

Laatst gewijzigd:15 februari 2018 12:24

Meer nieuws

 • 13 juni 2019

  Zito Ysenbaert winnaar Gerrit Krolprijs 2019

  Zito Ysenbaert is de eerste winnaar van de Gerrit Krolprijs, de essaywedstrijd van de RUG.

 • 13 juni 2019

  Eredoctoraten en rectoraatsoverdracht

  Vrijdag 14 juni ontvingen prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom beide een eredoctoraat van de RUG. Deze academische plechtigheid is onderdeel van het 81e lustrum dat plaatsvindt van 5 t/m 15 juni 2019. Tijdens deze bijeenkomst droeg prof. dr...

 • 13 juni 2019

  61 miljoen euro voor maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken

  Ruim 200 onderzoekers kunnen met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met publieke en private maatschappelijke...