Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Breed gedragen zorgen wetenschappers over gewortelde kinderen

06 december 2018

Een wetenschappelijke nota over de te verwachten schade voor de ontwikkeling van in Nederland gewortelde kinderen als ze worden uitgezet is ondertekend door tientallen hoogleraren op het terrein van de neurologie, (ortho)pedagogiek, psychologie en psychiatrie en door de beroepsverenigingen voor (ortho)pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en psychologen (NIP) en de vereniging voor artsen in de jeugdgezondheidszorg (AJN).

In Nederland verblijven enkele honderden kinderen die meer dan vijf jaar geleden een verblijfsvergunning hebben aangevraagd en nu met uitzetting worden bedreigd. Het betreft een kleine, kwetsbare groep kinderen waarbij tal van risicofactoren aanwezig zijn die kunnen zorgen voor (verdere) beschadiging van de psychische en fysieke gezondheid. Zowel de jarenlange dreigende uitzetting als de eventuele feitelijke uitzetting verhoogt het risico op schade bij deze kinderen dermate sterk dat, volgens vereende wetenschappelijke inzichten, de ontwikkeling van deze kinderen beschermd moet worden door ze een verzekerd en positief toekomstperspectief te bieden.

De schadenota is geschreven door prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit (VU) en door dr. Elianne Zijlstra (RUG) en dr. mr. Carla van Os (RUG), verbonden aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen.

Klik hier voor de nota.

Laatst gewijzigd:06 december 2018 08:40

Meer nieuws