Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Breed gedragen zorgen wetenschappers over gewortelde kinderen

06 december 2018

Een wetenschappelijke nota over de te verwachten schade voor de ontwikkeling van in Nederland gewortelde kinderen als ze worden uitgezet is ondertekend door tientallen hoogleraren op het terrein van de neurologie, (ortho)pedagogiek, psychologie en psychiatrie en door de beroepsverenigingen voor (ortho)pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en psychologen (NIP) en de vereniging voor artsen in de jeugdgezondheidszorg (AJN).

In Nederland verblijven enkele honderden kinderen die meer dan vijf jaar geleden een verblijfsvergunning hebben aangevraagd en nu met uitzetting worden bedreigd. Het betreft een kleine, kwetsbare groep kinderen waarbij tal van risicofactoren aanwezig zijn die kunnen zorgen voor (verdere) beschadiging van de psychische en fysieke gezondheid. Zowel de jarenlange dreigende uitzetting als de eventuele feitelijke uitzetting verhoogt het risico op schade bij deze kinderen dermate sterk dat, volgens vereende wetenschappelijke inzichten, de ontwikkeling van deze kinderen beschermd moet worden door ze een verzekerd en positief toekomstperspectief te bieden.

De schadenota is geschreven door prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit (VU) en door dr. Elianne Zijlstra (RUG) en dr. mr. Carla van Os (RUG), verbonden aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen.

Klik hier voor de nota.

Laatst gewijzigd:06 december 2018 08:40

Meer nieuws

 • 10 juli 2020

  ENLIGHT recognized as a European University

  The ENLIGHT consortium of nine European universities, including the University of Groningen, was selected within the framework of the second call for ‘European Universities’, the European Commission's pilot program for new multilateral networks....

 • 08 juli 2020

  Piekopvang in Groningen voorbereid voor internationale studenten

  Aan het einde van de zomer komen er naast veel Nederlandse studenten ook internationale studenten naar Groningen om voor kortere of langere tijd te studeren aan de Hanzehogeschool Groningen (HG) of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Vanwege de...

 • 01 juli 2020

  Sander de Hosson Alumnus van het Jaar 2019

  Longarts Sander de Hosson is door de Rijksuniversiteit Groningen verkozen tot Alumnus van het Jaar 2019. Hij ontvangt de prijs voor de indringende wijze waarop hij aandacht vraagt voor de emotionele kant van de palliatieve zorg en voor het onder...