Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Grote Waddenfondsbeurs voor onderzoek onderwaternatuur in Waddenzee

23 november 2018

Een rijke en gezonde Waddenzee is een onmisbare schakel in de levenscyclus van vele trekvogels en –vissen. Het realiseren van zo’n rijke Waddenzee is daarom ook het streefbeeld van het Waddenfonds en de drie Waddenprovincies: Groningen, Friesland en Noord-Holland. Daarom kende het Waddenfonds op vrijdag 23 november 2018 een grote subsidie toe aan het project ‘Waddenmozaïek” van Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en NIOZ. Het doel van het project, dat een totale omvang heeft van 6.4 miljoen euro, is uitzoeken hoe het gesteld is met de onderwaternatuur in de Waddenzee en mogelijke herstelmaatregelen testen.

Een mozaïek van onderwaterlandschappen


Zand, slib, schelpen, keien, mosselbanken, zeegrasvelden, platte oesters: in een rijke Waddenzee bestaat de onderwaterbodem uit een veelzijdig landschapsmozai╠łek. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat het ooit diverse onderwaterlandschap monotoner is geworden, met grote gevolgen voor vissen en bodemdieren. Waddenmozaïek gaat de variatie in het onderwaterlandschap en de bijbehorende biodiversiteit voor het eerst helemaal in kaart brengen. Daarnaast richt het project zich op potentiële beheersmaatregelen voor bescherming en herstel van de ondergedoken wadbodem - delen die altijd onder water staan.

Vijf deelprojecten


In het project zijn vijf deelprojecten geformuleerd. In het eerste deelproject gaan onderzoekers van de RUG en het NIOZ de onderwaternatuur in kaart brengen. In de andere deelprojecten testen zij met grootschalige praktijkexperiment de effectiviteit van beheersmaatregelen zoals het sluiten van gebieden voor bodemverstorende visserij (RUG), het herintroduceren van grote stenen op de wadbodem (NIOZ), het herstellen van zeegrasvelden (RUG), en van oester- en mosselbanken (NIOZ). Deze opgedane kennis zal vervolgens door beheerders in de praktijk worden gebracht.

Waddentools


Waddenmozaïek is onderdeel van het overkoepelende project ‘Waddentools’. Onder deze paraplu slaan 4 projecten, gericht op maatregelen rondom onderwaterdiversiteit, vismigratie, trek- en broedvogels, de handen ineen om het beheer van de Waddenzee te verbeteren, en deze zo gezonder en rijker te maken.

Foto: Kees van Veen
Foto: Kees van Veen
Laatst gewijzigd:27 november 2018 13:05
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 15 februari 2019

  Groningse ingenieurs studeren straks af in Drachten

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start in het collegejaar 2019-2020 met een masteropleiding Mechanical Engineering; oftewel werktuigbouwkunde. Prof. dr. ir. Jacquelien Scherpen, voorzitter van het Groningen Engineering Center (GEC) noemde het eerder...

 • 12 februari 2019

  Het klimaatverdriet van Maarten Loonen

  De klimaatverandering op Spitsbergen; Maarten Loonen maakt het al jaren aan den lijve mee. Hij kan uren vertellen over ganzen, rendieren en gletsjers, over de onmetelijke en ons onbekende natuur. Maar het meest raakt hem de klimaatklok die voorttikt...

 • 12 februari 2019

  Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

  De Rijksuniversiteit Groningen reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Historicus Blom ontvangt het eredoctoraat op voordracht van prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de Faculteit der...