Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

Totaal aantal studenten aan de RUG stijgt met 4,6%
06 november 2018

De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017. Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan een universiteit in Nederland is iets meer gestegen, naar bijna 5% ten opzichte van 2017. Vooral opleidingen aan de faculteiten Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Science and Engineering, en Economie en Bedrijfskunde zijn in trek. En de nieuwe faculteit Campus Fryslân in Leeuwarden is in september van start gegaan met 40 studenten.

Voor de propedeusefase hebben zich nu 5.988 nieuwe studenten ingeschreven, 905 voor de pre-master en voor de masterfase 992 studenten. Sinds 2009 is er verder een voortdurende stijging te zien van het aantal masterstudenten aan de RUG: in 2018-19 zijn het er net wat meer dan 10.000.

Internationals uit 120 landen


Voor dit collegejaar hebben zich 2.944 nieuwe internationale studenten ingeschreven. In totaal studeren nu 7.081 studenten uit 120 landen aan de RUG, zij vormen 22,8% (was 19,6) van het totaal aantal ingeschrevenen. University College Groningen, Campus Fryslân en Gedrags- en Maatschappijwetenschappen kennen het grootste aandeel internationale studenten. Van de ruim 7.000 internationals zijn er 2.286 afkomstig uit Duitsland. Hun aantal stijgt maar minder snel dan de andere Europeanen en niet-EER studenten. Op de tweede plek staat wederom Groot-Brittannië (462), gevolgd door Italië (354), China (350), Roemenië (325), en dan Griekenland, Bulgarije, Indonesië, Spanje, Ierland en India (allen >150 studenten).

Daarnaast is het aantal nieuwe Nederlandse propedeusestudenten aan de RUG dit jaar weer toegenomen (+ 144). Mogelijk dat de 1e positie in de Keuzegids (Beste Klassieke universiteit) een rol heeft gespeeld, en – landelijk gezien -de ingevoerde halvering van het collegegeld voor eerstejaars studenten.

Populaire opleidingen en numerus fixus

De opleidingen met de grootste stijging van het absolute aantal studenten zijn de bachelors Psychologie (+469) en International Business (+226). Voor beide opleidingen is voor 2019/20 een numerus fixus aangevraagd. Andere opleidingen met een grotere instroom zijn de bachelors Rechtsgeleerdheid, Biologie en Kunstmatige Intelligentie.

De RUG heeft eerder uitgesproken niet de ambitie te hebben om in zijn totaliteit groter te groeien dan de huidige omvang. Op onderdelen is groei echter zeker gewenst, zoals Campus Fryslân. De RUG kan ingrijpen als studentenaantallen verder toenemen, bijvoorbeeld door het instellen van een numerus fixus op opleidingen (in 2019 op 6). Echter, het belang van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs is groot, en de beleidsinstrumenten van instellingen om (internationale) instroom te beheersen zijn beperkt. Binnen de EU is er immers vrij verkeer van studenten.

Man-vrouw

De verhouding vrouwelijke-mannelijke studenten is licht veranderd ten opzichte van 2016 en 2017. Er studeren meer vrouwen (52,1%) dan mannen aan de RUG. Dit is vooral het geval bij de eerste inschrijvingen (54,9%). Het percentage vrouwelijke studenten is hoger onder buitenlandse studenten dan onder Nederlandse.

Laatst gewijzigd:18 december 2018 11:47
printView this page in: English

Meer nieuws