Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

5G Student Battle – 23 en 24 maart 2019: de inschrijving is geopend!

Van slimme koffer tot zorgrobot
22 november 2018

Internet of Things, Virtual and Augmented Reality, Selfdriving vehicles, Smart Living... Met 5G wordt er straks nóg meer mogelijk. Tijdens de 5G Student Battle, in het weekend van 23 en 24 maart 2019, kunnen studenten een duik nemen in de toekomst. Dit event daagt studenten uit om in teams een oplossing te bedenken met 5G. De 5G Student Battle vindt plaats in de Energy Barn op de Zernike Campus en wordt georganiseerd door 5Groningen, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Noorderpoort en Alfa College.

5G Student Battle
5G Student Battle

De 5G Student Battle wordt op zondag 24 maart groots afgesloten waarbij alle teams hun idee pitchen voor de jury. De leden van het winnende team maken kans op mooie prijzen, zoals een geavanceerde drone. Het weekend is geheel verzorgd, er zijn (inter)nationale topspelers uit research en telecom aanwezig en elke deelnemer ontvangt na afloop van de battle een officieel certificaat.

5G = de nieuwste generatie mobiel internet
5G is veel sneller dan 4G, kan veel meer data versturen, is betrouwbaarder en zorgt voor een langere batterijduur. Nieuwe toepassingen zoals virtual reality en Internet of Things worden mogelijk gemaakt door de veel grotere datasnelheden van 5G. En dankzij 5G kunnen met Internet of Things nog veel meer apparaten met elkaar worden verbonden.

5G = niet alleen techniek
De 5G Student Battle is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in oplossingen met 5G, de gebruikerskant ervan of de techniek achter 5G. De 5G Student Battle is daarom niet alleen voor studenten met een technische opleiding, maar juist ook voor studenten die affiniteit hebben met design, het gebruik van nieuwe technieken, bedrijfskunde of ondernemerschap.

5G = overal
Deelnemers van de 5G Student Battle werken in teams aan een oplossing binnen één van de thema’s: duurzaamheid, outdoor, smart living, travel, veilig verkeer op de fiets, zorg. Daarnaast kunnen ze ook kiezen voor een vrije opdracht ‘Connect the unconnected’.

5G = studenten
"Studenten leveren een waardevolle bijdrage binnen de 5G-proeftuin," vindt Peter Rake, programmamanager bij 5Groningen. "Met de 5G Student Battle willen we nog meer studenten betrekken bij 5Groningen en hen enthousiast maken voor onze 5G-proeftuin. Bovendien zijn we erg benieuwd met welke nieuwe ideeën zij gaan komen."

De inschrijving is nu geopend!

Over 5Groningen
De partners op het gebied van telecom, innovatie, wetenschap en duurzame economische ontwikkeling bundelen onder de naam ‘5Groningen’ hun krachten om zoveel mogelijk praktische toepassingen voor 5G te ontwikkelen. De innovaties vinden plaats in de sectoren verkeer en logistiek, zorg, leefomgeving, energie en landbouw. Met de verlening van het predicaat Smart Industry Fieldlab is onlangs de sector industrie daaraan toegevoegd. Groningen is zowel in Nederland als in Europa het enige landelijke gebied waar geëxperimenteerd gaat worden met 5G: de vijfde generatie mobiele netwerken. Meer informatie over de experimenten met 5G-technologie in Groningen: www.5groningen.nl.

Laatst gewijzigd:17 december 2019 08:48

Meer nieuws

 • 29 november 2022

  Wetenschapswinkels: een brug tussen universiteit en samenleving

  Een wetenschapswinkel. Wat koop je daar? Een broodje kennis? Een wisdom-smoothie? Bacteriën op bestelling? Het aanbod van wetenschapswinkels is niet voor iedereen even duidelijk. Terwijl ze zo belangrijk zijn - voor samenleving, onderzoeker en...

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...