Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Leendert Klaassen leidt onafhankelijk onderzoek naar urenregistratie Yantai

02 oktober 2018

De Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de heer Leendert Klaassen gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen naar de verantwoording van de uren ter voorbereiding van het opzetten van transnationaal onderwijs in Yantai (China).

De Inspectie van het Onderwijs gaat tegelijkertijd onderzoek doen naar de herkomst van een deel van de private middelen van de RUG. De IvhO heeft in dit kader de RvT gevraagd de verantwoording van werkzaamheden ten behoeve van het Yantai-initiatief te onderzoeken. De RUG is tevreden dat dit onderzoek er nu komt omdat er zo een helder oordeel komt over de financiering van de voorbereidingskosten van Yantai. Universiteitsraad, RvT en CvB zullen daarnaast samen een onderzoek doen naar het verloop van het proces rondom Yantai. Lopende deze onderzoeken zal de RUG verder niet in detail reageren om zo het onderzoek niet te beïnvloeden.

De RUG heeft reeds in 2015 vooraf en op eigen initiatief de Inspectie van het Onderwijs gevraagd om advies en richtlijnen bij de vraag op welke wijze de voorbereidingskosten van Yantai zouden kunnen worden verantwoord. Juist om achteraf elke schijn van onregelmatigheden te voorkomen. De RUG heeft dit gedaan omdat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2015 in reactie op het rapport Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen van de Inspectie van het Onderwijs, heeft gezegd dat verduidelijking van regelgeving noodzakelijk is.

De inspectie heeft in 2017 aangegeven te toetsen of de daarvoor in beeld gebrachte private middelen ook daadwerkelijk een private oorsprong hebben. Naar aanleiding van de jaarrekening 2015 heeft de Inspectie in uitvoerig overleg met de RUG de private oorsprong van de private middelen getoetst en akkoord bevonden. Dit oordeel is ook gerapporteerd aan de minister in een ambtsbericht d.d. 9 augustus 2017.

De signalen uit de eigen universitaire gemeenschap over de verantwoording van de uren nemen wij serieus. Wij laten daarom een nader onderzoek uitvoeren naar de melding dat er uren aan de voorbereiding van Yantai zijn besteed die eigenlijk alsnog ten laste van de private middelen gebracht hadden moeten worden. De Raad van Toezicht zal opdrachtgever voor dit onderzoek zijn, omdat ook leden van het College van Bestuur uren op het project hebben verantwoord.

De heer Klaassen geeft aan dat hij “In het kader van het onderzoek binnenkort met de betrokken partijen binnen de universitaire gemeenschap in gesprek gaat”. Ook de inrichting van een meldpunt voor medewerkers van de RUG zal deel uitmaken van de onderzoeksopzet.

Leendert Klaassen is sinds 1 januari 2018 waarnemend burgemeester van de nieuwgevormde gemeente Westerwolde. Klaassen was eerder burgemeester van Midwolda en Zuidhorn, griffier van de Eerste Kamer, lid van het dagelijks bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie en tot eind 2017 voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2018 15:15
printView this page in: English

Meer nieuws